Mahkeme Ankara Üniversitesi’nin Hukuksuz İşleminin Yürütmesini Durdurdu! Meltem Kayıran Okuluna Geri Dönüyor!

2017–2020 yılları arasında Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube (Üniversiteler Şubesi) Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten üyemiz Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın 14.04.2021 tarihinde Ankara Üniversitesi ile ilişiği kesilmişti.

2017 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından yayın ve sözlü aşamalarında başarılı bulunarak maliye bilimi alanında üniversite doçenti unvan ve yetkisi verilen Kayıran, 31 yıl boyunca üniversiteye emek vermiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş, çok sayıda tez danışmanlığı yapmış ve jürilerde yer almıştır. Akademik ve idari görevler ifa etmiş üyemiz Meltem Kayıran’ın bir alt kadronun koşullarına uygun dosya vermediği gerekçesiyle 4 bölüm ve 2 fakültede 300 kişiyi aşkın lisans öğrencisine verdiği dersler, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları ile doktora tez izleme komitesi üyelikleri devam ederken, dönem ortasında, pandemi nedeniyle özel sektörde dahi işten çıkarma yasaklanmışken ilişiğinin kesilmesi işlemine karşı sendikamız tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi ilişik kesme işleminin yürütmesini durdurdu.

Ankara Üniversitesi’nin hukuksuz işleminin yargı eli ile durdurulması üyemizin yaşadığı mağduriyeti gidermeye dönük olduğu kadar akademide yaşanan kadro sorunlarına dikkat çekmesi açısından da örnektir.