ŞUBE YÜRÜTME KURULU

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NO’LU
ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

Mutlu ARSLAN (Şube Başkanı)

Birgül YILDIRIM (Şube Sekreteri)

Merve FİDAN (Mali Sekreter)

Barış ÇELİK (Örgütlenme Sekreteri)

Adil KÖYSÜREN (Eğitim ve Basın-Yayın Sekreteri)

Duygu TATAR (Kadın Sekreteri)

Sezai BEŞTEPE (TİS-Hukuk Sekreteri)