ŞUBE YÜRÜTME KURULU

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NO’LU
ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

Mutlu ARSLAN (Şube Başkanı)

Ayşe Nevin YILDIZ (Şube Sekreteri)

Merve FİDAN (Mali Sekreter)

Barış ÇELİK (Örgütlenme Sekreteri)

Can Irmak ÖZİNANIR (Eğitim ve Basın-Yayın Sekreteri)

Duygu TATAR (Kadın Sekreteri)

Sezai BEŞTEPE (TİS-Hukuk Sekreteri)