HAKLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN SENDİKALI OLUN, EĞİTİM SEN ÜYESİ OLUN!

Kamu emekçilerinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını düzenleyen Toplu Sözleşme görüşmeleri, hükümet ile yandaş sendika arasında varılan uzlaşma ile sonuçlandı.

Bu uzlaşmaya göre kamu emekçilerinin maaşlarına 2022 yılında %5+%7, 2023 yılında ise %8+%6 zam yapılacak. Başta elektrik, doğalgaz ve gıda olmak üzere tüm mal ve hizmetlerde yaşanan fahiş zamlar ortadayken, hepimizi yoksulluğa mahkum eden bu oranlara atılan imza, açık biçimde emeğe ve emekçilere ihanet anlamına gelmektedir.

Yandaş sendika, toplu sözleşme masasında 3 buçuk milyon kamu emekçisinin yaşam zorluğunu değil, kendi istikballerini ve siyasal önceliklerini göz önünde bulundurmuştur.

Altına imza attıkları sefalet zammını örtbas edebilmek için, halihazırda tüm sendika üyesi kamu emekçilerinin yararlandığı 3 ayda 135 TL tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesinin 3 ayda 400 TL’ye çıkarılmasını maaş artışı olarak göstermek istemektedir. Üstelik yapılan kirli pazarlık sonucunda bu ikramiyeden tüm sendikalılar değil, sadece hizmet kolundaki kamu görevlisi sayısının %1’den fazlasını üye kaydeden sendikaların üyeleri faydalanabilecektir.

Örgütlenme özgürlüğüne ve sendika seçme özgürlüğüne açıkça aykırı olan bu madde ile yandaş sendika işyerinde ayrımcılık yaratmak ve az üyeye sahip sendikaları ortadan kaldırmak istemektedir. Her ne kadar sendikamızın üye sayısı bahsi geçen üye sınırının üstünde olsa da, hiçbir biçimde kabul edilebilir bir yanı olmayan bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması için Konfederasyonumuz gerekli hukuki girişimleri başlatmıştır.

Eşitlik ilkesini ayaklar altına alan, emekçileri yandaş sendikaya mahkum etmeye çalışan bu işgüzarlık karşısında emekçileri EĞİTİM SEN’e üye olmaya çağırıyoruz.

İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret talebimizi yükseltebilmek için emekçileri EĞİTİM SEN’e üye olmaya çağırıyoruz.

Akademik özgürlüğü güvence altına almak, asistanların güvencesizleştirilmesine karşı mücadeleyi yükseltmek için emekçileri EĞİTİM SEN’e üye olmaya çağırıyoruz.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari ve teknik personelin tamamının “yükseköğretim tazminatı”ndan faydalandırılması için emekçileri EĞİTİM SEN’e üye olmaya çağırıyoruz.

Kurum dışı nakillerin üniversite yönetimlerinin keyfiliğinden kurtarılarak, yükseköğretim kurumlarında çalışanların kurum dışı ve iller arası nakil hakkının sağlanması için emekçileri EĞİTİM SEN’e üye olmaya çağırıyoruz.

Haklarımızı savunmak için sendikalı olmaya, EĞİTİM SEN’li olmaya çağırıyoruz…

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NO.LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ