Üyemiz Uğur Yağan’ın İlişik Kesme İşleminin Yürütmesi Durduruldu

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma…

YÖK’ün Azami Sürelerin Kısıtlanmasına Dair Kararı İptal Edildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.07.2015 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında aldığı ve 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazısı ile…

EĞİTİM SEN: “Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Dair Ciddi ve İkna Edici Açıklama Bekliyoruz!”

2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Anadolu…

EĞİTİM SEN: “Danıştay Üniversitelerde Bildiri Dağıtmayı Yasakladı, Eğitim Hakkı İhlaline İzin Verdi!”

Hatırlanacağı üzere, 7 Kasım 2013’te Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak yükseköğretim kurumlarında izinsiz…

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün Kişiye Özel Yönetmeliği İptal Edildi

Ankara Üniversitesi’nden 679 sayılı KHK ile ihraç edilmiş olan üyemiz, hukuk doktoru ve barış bildirisi imzacısı…

Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğine Dava Açtık

02.11.2018 tarih 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve…

ÖYP’li Araştırma Görevlisi Üyelerimiz 674 Sayılı KHK Sonrasında Ne Yapabilirler?

Bilindiği üzere 674 sayılı KHK ile tüm ÖYP’li araştırma görevlilerinin statüsü 50/d olarak değiştirilmiştir. ÖYP’lilerin özlük…

ÖYP Haklarımızı Biliyor Muyuz?

Sendikamız ODTÜ İşyeri Temsilciliğimizin ÖYP komisyonu, ÖYP’li araştırma görevlileriyle bugün (11.03.2015) bir araya gelerek, sorun ve…

50/d Keyfiliğine Son, Ekin Erdem Evliya’nın İşi Elinden Alınmasın!

Eğitim Sen ODTÜ işyeri temsilcisi Ekin Erdem Evliya hukuki dayanaklardan yoksun biçimde işten atılıyor! İşten atılma…

Güvenceli İş, Güvenceli Gelecek için Bu Daha Başlangıç!

ODTÜ rektörlüğü, 2006 yılında herhangi bir yasal dayanak olmadan aldığı 2006/13-1 sayılı Üniversite Senatosu kararına dayanarak,…