Eğitim Sen Pandemi Sürecinde Yükseköğretimde Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor

Covid-19 salgını eğitimin tüm kademelerinde ağır tahribatlar yaratı. Yükseköğretim de bu süreçten en fazla zarar gören alanlardan birisi oldu. Gerek okulların altyapılarından kaynaklanan sorunlar, gerek öğrencilerin uzaktan eğitime erişim problemleri, gerek ders içeriklerinin uzaktan eğitime uygunluğunun sağlanamaması, gerekse üniversite personelinin sağlık sorunları bu sürecin sağlıklı işleyişine engel oldu.

Yükseköğretimde yaşanan sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara dikkat çekebilmek amacıyla Yükseköğretim Büromuz tarafından tüm Türkiye çapında yapılmak üzere anket hazırlanmıştır.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm personelin (akademik, idari, teknik) aşağıdaki linkte bulunan anketi 14 Haziran 2021 tarihine kadar doldurması, sorunların tespiti açısından önem taşımaktadır. Anketin değerlendirmesi en kısa zamanda kamuoyu ve ilgili yükseköğretim kurumları ile paylaşılacaktır.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGBHOPclQEQRaye6qD6_QO9w41dspWSgsUJcvjD4dnRyGVKQ/viewform