YÖK’ün Azami Sürelerin Kısıtlanmasına Dair Kararı İptal Edildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.07.2015 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında aldığı ve 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazısı ile…

Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğine Dava Açtık

02.11.2018 tarih 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve…

ÖYP’li Araştırma Görevlisi Üyelerimiz 674 Sayılı KHK Sonrasında Ne Yapabilirler?

Bilindiği üzere 674 sayılı KHK ile tüm ÖYP’li araştırma görevlilerinin statüsü 50/d olarak değiştirilmiştir. ÖYP’lilerin özlük…

ÖYP Haklarımızı Biliyor Muyuz?

Sendikamız ODTÜ İşyeri Temsilciliğimizin ÖYP komisyonu, ÖYP’li araştırma görevlileriyle bugün (11.03.2015) bir araya gelerek, sorun ve…

50/d Keyfiliğine Son, Ekin Erdem Evliya’nın İşi Elinden Alınmasın!

Eğitim Sen ODTÜ işyeri temsilcisi Ekin Erdem Evliya hukuki dayanaklardan yoksun biçimde işten atılıyor! İşten atılma…

Güvenceli İş, Güvenceli Gelecek için Bu Daha Başlangıç!

ODTÜ rektörlüğü, 2006 yılında herhangi bir yasal dayanak olmadan aldığı 2006/13-1 sayılı Üniversite Senatosu kararına dayanarak,…

ODTÜ’De Asistanlar Buluşuyor

Yüksek Öğretimin en dinamik bileşeni olan araştırma görevlilerini, üniversitelere ve kendi geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz! Hakkı…

EĞİTİM SEN: “Performans Ücretlendirmesine Hayır! Tüm Üniversite Emekçilerine İnsanca Yaşamaya Yetecek Ücret İstiyoruz!”

14 Ekim 2014 tarihinde TBMM`ye sunulan kanun tasarısında akademik kadrolarda çalışanların ücretlerinin artırılacağı ve akademik teşvik…

YÖK’ün Anayasa Hükümlerini ve Toplu Sözleşme Hukukunu Çiğnediği Çalışma Bakanlığı Tarafından Tescillendi!

Bilindiği üzere, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu`nun 29.5.2012 karar tarihli ve 2012/1 sayılı kararının “Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında…