Yeditepe Üniversitesi’nde Asistan Kıyımına Son!

Yeditepe Üniversitesi’nden üç araştırma görevlisi arkadaşımız, hiçbir gerçekçe gösterilmeksizin 31 Temmuz tarihi itibariyle işten çıkarılacaklarına dair tebligat almıştır. Asistan arkadaşlarımızın bağlı olduğu bölüm başkanlıklarının ve fakültelerin dekanlarının bilgisi olmadan, Rektörlük tarafından tepeden inme bir şekilde alınan işten çıkarma kararının hiçbir hukuki dayanağı olmadığı gibi YÖK ve Rektörlükler eliyle hayata geçirilen piyasa dostu, girişimci üniversite modelinin iç yüzünü ve işleyiş mantığını da ortaya koymaktadır. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün aldığı bu karar, başta asistanlar olmak üzere tüm üniversite çalışanlarının emeklerinin yok sayıldığını, hukuksuz ve anti-demokratik uygulamaların gündelik bir pratik haline geldiğini, keyfiliğin artık norm olduğunu göstermektedir.

Araştırma görevlilerini “lisansüstü burslu öğrenci” olarak tanımlayan Yeditepe Üniversitesi, doldurmakla yükümlü olduğu burslu öğrenci kotası için devletten yardım almaktadır. Böylece, hem kamu kaynaklarından faydalanan, hem de araştırma görevlilerine güvencesiz, geleceksiz bir çalışma rejimi dayatan Yeditepe Üniversitesi, piyasa koşullarına tabi hale getirilmiş akademinin “düşük maliyet – yüksek kâr” şiarını en uç noktasına götürmekten imtina etmemektedir.

Eğitim-SEN Ankara Üniversiteler Şubesi (5 No’lu) olarak, araştırma görevlilerinin üniversitede gerçekleşen bilimsel üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu; burslu öğrenci değil; üniversite emekçisi olan araştırma görevlilerinin, tüm diğer bilim emekçileri gibi, güvenceli bir istihdam rejimi çerçevesinde özgür üretim yapmasının koşullarının yaratılmasının bir yükümlülük olduğunu her seferinde dile getirdik. İşte bu yüzden; Yeditepe Üniversitesi’nde görüldüğü gibi üniversite yönetimleri eliyle gerçekleştirilen ucuz emek sömürüsü karşısında sadece sermaye mantığı tarafından belirlenen istihdam sözleşmelerini, bilim üretim sürecini ve üniversite yönetim sistemini kabul etmiyor; bilimsel üretimin kolektif bir kamusal pratik olduğunu savunuyoruz. Örgütlenme hakkımıza; güvenceli bir gelecek ve demokratik bir üniversite talebimize sahip çıkıyoruz. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün, keyfi bir şekilde işte çıkarttığı asistan arkadaşlarımızı derhal işe geri almasını talep ediyor; bu talebin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ASİSTANLARI YALNIZ DEĞİLDİR!

 EĞİTİM-SEN ANKARA ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ (5 NO’LU)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir