ODTÜ’nün Görünmeyen Emekçileri Mücadeleye Çağırıyor!

ODTÜ verdiği eğitim ve yaptığı bilimsel araştırmalar nedeniyle Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Yerleşkede sunulan sosyal, kültürel ve spor olanakları ile ODTÜ aynı zamanda, önemli bir yaşam alanı da sunmaktadır. Peki, hiç düşündünüz mü? ODTÜ’de tüm bu faaliyet ve etkinliklerin gündelik olarak sorunsuz bir şekilde devam etmesini kime borçluyuz? Yemek, bakım-onarım, temizlik, ağaçlandırma, trafik, güvenlik gibi birçok alanda çalışarak yerleşkeyi kullanılabilir ve yaşanabilir kılan kimlerdir? Bizler verelim cevabı: ODTÜ’nün görünmeyen emekçileri olan ve taşeron firmaya bağlı çalışan işçiler.

ODTÜ’de farklı taşeron firmalara bağlı çalışan işçilerin sayısı bine yaklaşmaktadır. Peki, özgürlük, demokrasi ve toplumsal adalet ilkelerinin benimsendiğini iddia ettiğimiz ODTÜ’de taşeron firma işçilerinin sorunları ODTÜ kamuoyu tarafından hangi oranda bilinmektedir? Dahası, yaşanan sorunların çözümüne ilişkin ODTÜ içindeki yetkili makamlar ne şekilde önlem almaktadır? Yine bizler verelim cevabını. ODTÜ’de çalışan bir taşeron firma emekçisi:

  •  2009 yılından bu yana yıllık izin hakkını kullanamaz,
  • Yıllarca çalıştığı ODTÜ’den emekli olsa dahi, emekli maaşı tazminatı ve kıdem tazminatını alamaz,
  • Yerleşkede bulunan sağlık hizmetlerinden yararlanamaz,
  • Yerleşkede bulunan kreş hizmetinden yararlanmak için, kadrolu personelin ödediğinden çok daha fazlasını ödemesi gerekir,
  • Aracı için taşıt pulu almak istediğinde, akademik veya idari personelin ödediği bedelin beş katını ödemek zorunda kalır,
  • Personel servislerinde gizli bir elin oluşturduğu kast sistemi nedeniyle, akademik ve idari personelden sonra oturma hakkına sahip olur,
  • Yerleşkeyi karnaval havasına sokan Bahar Şenliklerine en büyük emeği vermelerine rağmen, öğrencileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle gözlerden ırak tutulur,
  • İş tanımının keyfi olarak değiştirilmesi, görev yerinde yapılan sürgünler nedeniyle mobbing’i çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak yaşar.

Tüm bu sorunları uzun süredir yaşayan taşeron firma emekçileri, aynı zamanda ODTÜ’de verilen emek mücadelesinin önemli bir aktörüdür. 2009 yılından bu yana, yukarıda bahsedildiği biçimiyle gaspedilen haklarını geri almak için mücadele etmektedir. Yasal zeminde verilen mücadele sonucunda, tüm bu sorunların çözüm adresinin, üst işveren olan ODTÜ Rektörlüğü olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak Rektörlük, yüz binlerce lirayı bulan cezalar ödemesine rağmen, taşeron firma emekçilerinin haklı taleplerine kayıtsız kalmaya devam etmektedir. Aşağıda imzası bulunan ve ODTÜ’nün farklı kesimlerini temsil eden bileşenler olarak bizler, taşeron firma emekçilerinin, ODTÜ’nün geçici işçileri değil, asli unsurları olduklarını biliyoruz ve verdikleri haklı mücadeleyi destekliyoruz. Taşeron firma emekçilerinin sorunlarının tartışılacağı aşağıdaki toplantıya tüm ODTÜ kamuoyunu davet ediyoruz.

Tarih: 29 Temmuz Pazartesi

Saat: 19.00

Yer: Eğitim-Sen 5 No’lu Şube (Süleyman Sırrı Cad. No: 2/10, Yenişehir)

(24 Temmuz itibariyle imzacı olan ODTÜ bileşenleri)

Eğitim-Sen ODTÜ Temsilciliği, Tez-Koop-İş ODTÜ Temsilciliği, ODTÜ Asistan Dayanışması, Ekonomi Topluluğu, Mimarlık Topluluğu, Genç Yazarlar Topluluğu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir