ÜNİVERSİTEYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Her geçen gün üniversitelerin, iktidar sahiplerinin hakikat olarak gördüğünü araçsallaştırmak için kullandıkları bir kuruma dönüştürülmeye çalışıldığını, akademik özerklik, bilimsel özgürlük, demokratik özyönetim gibi üniversite için vazgeçilmez ilkelerin ayaklar altına alındığını görüyoruz.

Bu hafta Ankara’daki üç büyük üniversitede yaşananlar üniversitelerin topyekûn sürüklendiği karanlığı gözler önüne sermiştir. Ankara Üniversitesinde tüm dünyayı sarsan ve sadece bu nedenle bile üniversitelerde tartışılması gereken “Neoliberalizmin Siyasi Bunalımı: Sarı Yelekliler” başlıklı konferans yasaklanmış, Hacettepe Üniversitesi Kitap Topluluğunun düzenlediği Ahmet Telli söyleşisine bir saldırı gerçekleşmiştir. ODTÜ’de ise “Ekonomik Kriz: Nedenleri ve Etkileri” başlıklı panel yasaklanmaya çalışılmış, iki milletvekilinin de panelist olduğu “19 Aralık 1978 dışarıda- 2000 içeride” başlıklı panel ile “Neoliberalizmin Çıkmazı: Endüstri 4.0, Sarı Yelekliler” başlıklı panel, dersler ve sınavlar iptal edilmek pahasına yasaklanmış; bu toplantıların yapılmasını engellemek üzere kampüse polis çağırılmıştır. Yine ODTÜ’de Medya Topluluğu mezuniyette rektöre yönelik protestoları kaydettiği için önce ekipmanlarına el konulmuş, şimdi de türlü bahanelerle kapatılmıştır.

Oysa “Ortak Yaşam İlkelerimiz”de de belirttiğimiz üzere “Üniversiteler, bilme arzusunun önünde engellerin olmadığı, elde edilen bilginin toplumla özgürce paylaşıldığı yerler olmalıdır. Üniversiteler, fikirlerin özgürce açıklanmasını teşvik etmeli, bunun için gerekli tüm araçları ve ortamı sağlamalıdır. Öğrencilerin öğrenme, araştırma, eleştirme, kendilerini geliştirmeleri, düşünsel, bilimsel, felsefi, sanatsal etkinlikleri engellenmemeli; izin ya da onay mekanizmalarına tabi tutularak kısıtlanmamalı; öğrenciler bu etkinliklerinden dolayı soruşturulmamalı, öğrencilikle ilgili haklarından mahrum bırakılmamalıdır.”

Eğitim Sen olarak üniversite yönetimlerinin toplantıların engellenmesine yönelik bu tutumunu kınıyor, öğrenci topluluklarının kapatılmasını kabul etmiyor, özgür düşünce ortamını kökten sarsan saldırılara karşı yönetimleri acil göreve çağırıyoruz.

Üniversiteye, mesleğimize ve onurumuza sahip çıkmak için gerçek bilim ve eğitimin özgür ve eleştirel düşünce olmadan mümkün olmayacağını her fırsatta tekrar hatırlatacağımızı, bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, eşitlikçi özgürlükçü demokratik özyönetim, güvenceli çalışma ve kamusal finansmana dayalı üniversite modelimizi ve “ortak yaşam ilkelerimiz”i üniversitelerimizde hâkim kılmak için mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi