Rektör Adaylarına Sorularımız

İstihdam ve özlük hakları:
1.  Üniversitede çalışanların iş güvencesi için ne düşünüyorsunuz?
2. İdari ve teknik personelin sorunlarının farkında mısınız? 13/b-4 görevlendirmesi yapmamayı taahhüt eder misiniz?
3. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını her yıl açacak mısınız? Müdür vb. yüksek dereceli kadrolar için nasıl atama yapacaksınız?
4. Üniversitemizde çalışanların görev tanımları tam ve eksiksiz midir? Bu konuda nasıl bir eylem planınız bulunmaktadır?
5. Asıl işlerde taşeron çalıştırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Taşeron çalışanların görev tanımı, ücretlerinin geç ödenmesi, çalışma şartları ve süreleri vb. sorunlarına çözümünüz nedir?
6.  Araştırma görevlilerinin sorunlarını biliyor musunuz? 50/d’li araştırma görevlisi alımına son verecek misiniz? 50/d araştırma görevlilerini 33/a’ya geçirecek misiniz?
7. ÖYP’li araştırma görevlilerinin sorunlarını biliyor musunuz? Bu sorunlara çözüm öneriniz var mı? Bu meslektaşlarınıza karşı ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musunuz?
8. Akademik değerlendirmelerde yayın niteliğinden çok yayın sayısının ön plana çıkartıldığını düşünüyor musunuz? Üniversitemiz öğretim üyeliğine atama ve yükselme ilkelerinin hangi açılardan düzenlenmesi gereklidir?
9. Üniversitemizde kadro olanaklarının geliştirilmesi ve kadroların fakülteler arasında adil paylaştırılması için bir öneriniz var mı?

Çalışma koşulları:
1. Çalışma yaşamınızda hiç mobbing’le karşılaştınız mı? Mobbing ile mücadele planınız var mı? Herhangi bir mobbing eğitimine katıldınız mı?
2. Cinsel taciz ve saldırıya karşı üniversitemizin daha etkin mücadele etmesi için önerileriniz nelerdir?
3. Üniversite çalışanları için uygun çalışma mekanları ve araç-gerecin tahsis edilmesi için önerileriniz nelerdir?
4. Yerleşkelerdeki ulaşım sorunları için çözüm önerileriniz nelerdir?
5. Üniversitemizde kütüphane olanaklarının geliştirilmesi konusunda nasıl bir planınız bulunmaktadır?
6. Üniversitemizdeki kreşleri nitel ve nicel olarak yeterli buluyor musunuz? Fiyatları uygun buluyor musunuz? Saptadığınız sorunları ve çözüm önerilerinizi paylaşır mısınız?
7. Engelli kamu çalışanları ve öğrenciler için mevcut engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz nelerdir?
8. Üniversitemizde yemekhanelerin sorunları ve bedelleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Çözüm önerileriniz nelerdir? Vegan/vejetaryan/diyet menü uygulaması konusunda ne düşünüyorsunuz?
9. Üniversitemiz yerleşkelerindeki sokak hayvanlarının sorunlarının farkında mısınız? Yaşamlarını kolaylaştırmak için neler yapacaksınız?

Bilimsel üretim, eğitim ve akademik özgürlük:
1. Akademik özgürlük ve kurumsal özerklik konusunda ne düşünüyorsunuz? Üniversitemizin bu konudaki eksiklikleri nelerdir?
2. Bilgi üretimi ve bilginin kamusallaştırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Piyasalaştırma ve ticarileştirme yerine insan, toplum, doğa yararına üniversite ve bilgiyi savunur musunuz?
3. Üniversitemizde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, katılımcı bir yönetim biçimi inşa etmek için önerileriniz nelerdir?
4. Topluma yararlı bireyler yetiştirme görevimizi hakkıyla yerine getirebilmek için üniversitemiz eğitim ve öğretim ortamı nasıl düzenlenmelidir?
5. Öğrencilerimizin, toplumsal işbölümüne pek yakında dâhil olacak bireyler olarak kendilerini geliştirmeleri konusunda üniversitemizin eksiklikleri nelerdir? Özgür ve eleştirel düşünme alışkanlıklarına sahip bireyler olmalarının önündeki temel engeller nelerdir? Düşünme ve düşündüklerini ifade etmelerinin, açıklamalarının önündeki engelleri nasıl ortadan kaldırmayı planlıyorsunuz?
6. Üniversitemizdeki turnike, tel örgü, kamera vb. güvenlik uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce polisin kampüslere girişi sınırlandırılmalı mı yoksa kampüslerdeki varlıkları sürekli mi kılınmalı?
7. Sendikaların üniversitemiz yönetimiyle ilişkilerinde ne tür eksiklikler saptamaktasınız? Bunların giderilmesi için ne tür öneriler geliştirdiniz?
8. Eğitim Sen’in “Ortak Yaşam İlkelerimiz” belgesini okudunuz mu? Disiplin Yönetmeliği yerine böyle bir belgeyi üniversite bileşenleriyle birlikte hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz?
9. Rektörlerin seçimle mi doğrudan atamayla mı iş başına gelmesini savunuyorsunuz? “Seçim” sonrası “seçme” sürecini doğru buluyor musunuz?
10. Seçimlerde sadece öğretim üyelerinin oy kullanmasını doğru buluyor musunuz?

Bunlar ve benzeri soruları tartışmak, çözüm önerilerinize olası katkılarımızı sunabilmek için ortak toplantılar yapabiliriz. Cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir