AÜ Ziraat Fakültesi Emekçilerinden “İmza Uygulamasına Son” Çağrısı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görev yapan teknik ve idari personel, işçi, sözleşmeli personel ve idari birimlerde görev yapan uzmanlara Mart 2015’ten bu yana mesai takip amacıyla imza attırılmaktadır. Üstelik bu uygulama her birimde aynı şekilde yürütülmemektedir. Dekanlık ve teknik işler kendi birimlerinde imza atarken diğer birim ve bölüm çalışanları için imza atma yerleri olarak “nizamiye kapıları” uygun görülmüştür. Kapıda imza atılması uygulaması “kameralar aracılığıyla eş zamanlı” olarak da takip edilmektedir.

Bu uygulama fakülte yönetiminin personeline güven temelinde değil güvensizlik temelinde yaklaştığını, personelini zapturapt altında tutarak başarı ve performans sağlayacağını düşünen ve yönetim bilimi açısından artık çok gerilerde kalmış bir anlayışı yansıtmaktadır. Veteriner Fakültesi, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Gıda Güvenliği Enstitülerinin de içinde yer aldığı Dışkapı kampüsünde yalnızca Ziraat Fakültesi idari ve bazı akademik personeline zorunlu tutulan bu uygulama, açıkça iş huzuru ve çalışma barışını bozmaktadır. Bu durum Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik kuralının göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Yasa önünde eşitliğin güvencesini oluşturarak eylemli değil, hukuksal eşitliği düzenleyen Anayasa’nın kanun önünde eşitlik başlıklı 10. maddesi: Tüm yurttaşların her yönden aynı kurallara bağlı tutulmaları zorunluluğunu içermeyip hukuksal durumları arasında haklı bir nedene dayanmayan ayrımı önlemeyi amaçlamakta, haklı neden varsa kimi yurttaşların başka kurallara bağlı tutulmalarına olanak vermektedir. Bu bağlamda Anayasa’nın 10.maddesi uyarınca dekanlık birimleri ve teknik işlerde görevliler ile diğer personel arasında haklı nedene dayanan bir farklılık olmadığından bu uygulama eşitlik kuralına açıkça hukuka aykırıdır.

Ayrıca bu uygulama kendi içinde farklılıklar yarattığı gibi aynı birim ve bölümde çalışmalarına rağmen imza atmak zorunda bırakılan idari personel ve bazı akademik personel ile imza atma zorunluluğu olmayan diğer akademik personel arasında var olan ayrımcılığı daha da belirgin hale getirmektedir. Ziraat Fakültesi emekçilerinin mecbur bırakıldığı imza uygulaması insan onuruna yakışmayan bir uygulamadır.

Üyesi bulunduğumuz Eğitim-Sen 5 Nolu Üniversiteler Şubesi, haksız, hukuksuz ve çalışan onurunu kırıcı bu uygulamadan tamamen vazgeçilinceye kadar 1 Haziran’dan itibaren üyelerimizin mesai takip defterlerine “imza atmama” kararı almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İLO sözleşmelerince koruma altına alınan sendikal hak kapsamında ve sendikamızın almış olduğu karar doğrultusunda, üyelerimiz söz konusu eyleme katılacaktır. Kararlılıkla yürüteceğimiz bu eylem üye ve üye olmayan herkese açıktır. Sendikal güvencelerden üye olsun olmasın herkes yararlanacaktır.
Fakültemizde çalışma barışını bozan ve personelin çalışma isteğini azaltan imza uygulamasına son verilmesini talep ediyoruz.

Sendikalı-sendikasız tüm emekçileri bu eyleme desteğe çağırıyoruz.

Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Şube

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir