Bilgilendirme ve Destek Çağrısı

Tüm bileşenlerimizle birlikte, demokratik ve eşitlikçi özyönetimi savunduğumuzu etnik, cinsiyete veya yaşa dayalı her türlü ayrımcılığı ve dışlamayı reddettiğimizi tekrar belirtiyoruz.

Bu kapsamda, kadının beyanı esastır ilkesinden hareketle, üyemiz Dr. Cavidan Soykan’ın meslektaşı Dr. Kerem Altıparmak hakkındaki kamuoyuna da yansıyan beyanları sonrası her ikisiyle de görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda, sendika olarak, farklı kurumların da içinde yer alacağı bağımsız bir soruşturma komisyonunun oluşturulması için çaba içinde olduğumuzu belirtiriz.

Dr. Soykan’ın beyanının araştırılması, konunun tüm boyutlarıyla açığa çıkartılması için oluşturulacak komisyona bu alanda çaba içinde olan demokratik kamuoyunun desteğini ve katılımını bekliyoruz. Sendika olarak parçası olacağımız komisyonun yürüteceği çalışmalar ve sonuçları hakkında üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NO.LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ YÜRÜTME KURULU