Üniversitelerimize Yönelik Saldırılara Son!

Son dönemde Türkiye’nin her yerindeki üniversitelerimize yönelik sistematik saldırılar gerçekleştirilmektedir. Kimi zaman eli satırlı faşistler, kimi zaman IŞİD taraftarı gericiler, kimi zaman da bizatihi devletin kolluk güçleriyle gerçekleştirilen bu saldırılar sonucunda üniversite bileşenlerinin can güvenliği tehdit edilirken, eğitim hakkı da engellenmektedir.

Bu saldırıların son örneği 31 Mart 2016’da Cebeci Kampüsü’nde yaşanmıştır. Üniversitede sınavlar devam ederken kampüse giren güvenlik (!) güçleri, kampüsteki tüm fakülteleri tek tek dolaşarak okulları terörize etmiş, koridorlarda ‘erkek yok mu burada?’ diye bağırarak provokasyon yaratmış, kendilerine engel olmak isteyen Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı’na gaz sıkarak öğretim üyelerini tartaklamıştır. Güvenlik güçlerinin bu akıl dışı ve ölçüsüz saldırganlığı, Cebeci Kampüsü’nü ve özellikle de Siyasal Bilgiler Fakültesini ve İletişim Fakültesini hedef alan daha planlı bir saldırı programının parçası ve en üst aşamalarından biridir. Bu programlı saldırılarla bir yandan iktidar yanlısı basın çevrelerinin iftira dolu yalan-yanlış haberleriyle öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz hedef haline getirilirken, diğer yandan da faşist çetelerin ve kolluk kuvvetlerinin açık saldırılarına maruz bırakılmaktadır. Üniversite yaşamının ayrılmaz parçası durumundaki her türden etkinlik, basın açıklaması, afiş ve hatta belli sayıda bir kalabalıkla bir arada konuşmak dahi polise kampüse girmesi için bir gerekçe oluşturabilmektedir. Bütün bunların amacı, bir savaş konsepti içinde her şeyi ‘benden ya da karşımda’ zihniyetiyle okuyan dizginlenmemiş siyasal iktidarın eleştirel düşüncenin merkezlerini, gerçek anlamda üniversite olarak kalmaya çalışan kurumları ortadan kaldırma isteğidir. Rektör Erkan İbiş ise öğrencisine, öğretim üyesine ve Dekanına yapılan saldırıları yalnızca izlemektedir.

Bütün bu baskı ve sindirme operasyonlarına rağmen üniversiteler boyun eğmeyecektir; Cebeci Kampüsü de bütün bileşenleriyle, bilimin ancak eleştiriden güç alan, siyasal ve iktisadi iktidar ile arasına mesafe koymayı ilke edinmiş kurumlarda gerçekleşebilecek bir insan etkinliği olduğunu savunmakta ısrarcıdır ve baskılara direnmeye devam edecektir.

Bu direnişin bir parçası olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin akademik kurul kararında yaptığı çağrıyı desteklemek için 6 Nisan Çarşamba günü saat 13.00’te SBF öğretim üyelerinin yaptığı çağrıyla Fakülte önünde olacağız. Tüm üyelerimizi dayanışmaya, üniversitelerimize yönelik saldırılara karşı yan yana gelmeye çağırıyoruz.

Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi Yürütme Kurulu

Basın Açıklaması
Yer: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Önü, Cebeci Kampüsü
Tarih: 6 Nisan 2016, Çarşamba
Saat: 13.00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir