ODTÜ Emekçisi 1 Mayıs’ı Selamlıyor!

Bizler bu ülkenin emekçileriyiz….

Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenleriz…

ODTÜ Emekçileri olarak 2020 1 Mayısında her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız.

Dünyada hiçbir eylem, hiçbir etkinlik ya da hiçbir özel gün ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, yaşı, ulusu ya da etnik kökeni, cinsel yönelimleri, siyasal ya da sosyal düşüncesi ne olursa olsun tüm kıtalarda ve tüm ülkelerde insanları 1 Mayıs kadar kitlesel biçimde bir arada tutmaz, tutamaz. Bu gerçek yalnızca bugünün gerçeği değildir; tüm insanlık tarihinde 1 Mayıs gibi ve 1 Mayıs kadar kitlesel olarak insanları birleştiren, neredeyse aynı ses, aynı duygu içinde kaynaştıran başka bir gün yoktur…

2020 yılı 1 Mayıs’ını Covit-19 küresel salgınının yarattığı tüm olumsuzluklara ve yıkımlara rağmen yine bu özlem ve duygularla karşılıyoruz.

Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz.

Biz emekçiler sermaye değil halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız.

İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

2020 1 Mayıs’ında tarihin bu kırılma anında ilan ediyoruz:

Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz.

Yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile kuracağız!

Yaşasın 1 Mayıs!

Tez-Koop-İş ve Eğitim Sen ODTÜ Temsilciliği

ODTÜ Emekçileri 1 Mayıs’ı Selamlıyor