ODTÜ COVID-19 ve Çalışma Yaşamı Anketi Raporu (3 Eylül 2020)

Eğitim-Sen ve Tez-Koop-İş ODTÜ İşyeri Temsilcilikleri ile Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (OED) olarak ODTÜ emekçilerinin salgın konusundaki görüşlerini aldığımız çevrimiçi anket 26-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan 509 ODTÜ emekçisinin sorulara verdikleri ve ekte sunulan yanıtlar neticesinde aşağıdaki rapor hazırlanmıştır. Katılan tüm ODTÜ emekçilerine teşekkür ederiz.

Anket sonuçları ciddi bir tabloyu yansıtmaktadır. Katılan ODTÜ çalışanlarının %52’si COVID-19 salgınına karşı ODTÜ genelinde alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söylerken, önlemleri tamamen yeterli bulanları oranı %6’dır. Katılanların %57’sine göre salgın boyunca ODTÜ yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmeler de yetersizdir . Nitekim kendi biriminde COVID-19 vakası tespit edildiğini öğrendiğini söyleyenlerin %42’si, bunu resmi kanallardan değil, bireysel kanallardan öğrendiğini ifade etmiştir. 

Anket kapsamında önerileri sorulan katılımcıların en sık olarak (%79) talep ettikleri düzenleme, COVID-19 vakası tespit edilen bölüm/birimler hakkında açık bilgi verilmesidir . 

Buna ek olarak: 

 • Çalışma ortamları sosyal mesafenin korunabileceği şekilde düzenlenmesi ve düzenlenmediği durumda dönüşümlü çalışmaya geçilmesi (%78), 
 • COVID-19 vakası tespit edilen bölüm/birimlerin çalışanlarına kurum tarafından COVID-19 testi uygulanması (%78), 
 • Yaptığı iş gereği işyerinde bulunması zorunlu olmayan tüm personel için uzaktan/evden çalışma imkanı sağlanması (%75) önerilmiştir. 

Ayrıca servislerde ek önlemler alınması (73%), bina içlerinde ek önlemler alınması (69%), çocuğu uzaktan eğitime başlayacak personele uzaktan/evden çalışma imkânı sağlanması (62%) seçenekleri işaretlenmiştir.

Anket sonuçları ışığında, Eğitim-Sen, Tez-Koop-İş ve OED örgütleri ODTÜ kampüsünde COVID-19 ile ilgili süreçleri takip etmek, bilgi toplamak ve önlemler geliştirmek için bir çalışma grubu kurma kararı almıştır. Bu çalışma grubu, ODTÜ emekçilerinin sağlığını tehdit eden her tür durum ve uygulamaya karşı çalışma arkadaşlarımızın sağlığını koruma sorumluluğuyla hareket edecek ve kamuoyunu bilgilendirecektir. Buna ek olarak, ODTÜ yönetimine acilen aşağıdaki dört uygulamayı hayata geçirmesi çağrısı yapıyoruz: 

 1. Bilgi paylaşımı sistematik, hızlı ve şeffaf olmalıdır. 
  1. Kampüs çalışanları ve kampüsü kullananlar arasında tespit edilen COVID-19 vakaları en kısa sürede ve ayrıntılı şekilde tüm ODTÜ kamuoyuyla paylaşılmalıdır . Bu paylaşımlarda hangi birimde kaç kişinin etkilendiği ve ilgili karantina uygulaması net olarak ifade edilmelidir. 
  2. İlgili birimlerde ek bilgilendirme yapılmalı , COVID-19’e yakalanan arkadaşımızın bu konuda rızası alınarak, çalıştığı birimdeki iş arkadaşlarına durum açıklanmalı ve kendisiyle temas etmiş olabilecekler bilgilendirilmelidir. Bu süreçte Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23.03.2020 tarihli duyurusunda yer alan öneriler takip edilmelidir. 
 2. Fiziki önlemler artırılmalıdır. 
  1. COVID-19 vakası tespit edilen birimlerin acilen ve güvenlikli biçimde temizlenmesi için bir protokol geliştirilmelidir. 
  2. COVID-19 vakası tespit edilen birimlerin çalışanlarına ODTÜ tarafından COVID-19 testi uygulanmalıdır. Testlerin uygulanabilmesi için gereken kurumlar arası görüşmeler ivedilikle tamamlanmalıdır.
 3. Salgın önlemleri alacak etkin bir COVID-19 komisyonu kurulmalıdır. Salgınla ilgili bilgi toplanması, söz konusu önlemlerin alınması, uygulamaların denetlenmesi ve yeni önlemlerin geliştirilmesi için yetkili bir COVID-19 komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyonda hekim, iş sağlığı uzmanı, bilişimci gibi unsurların yanı sıra, Eğitim-Sen, Tez-Koop-İş ve OED temsilcilerinin de yer alması gerekmektedir. Zira sendika ve derneklerin karar alma ve denetleme sürecine katılımı, önlemlerin sahada gerçekçi ve doğru şekilde hayata geçirilmesi açısından zorunludur. 
 4. Dönüşümlü çalışma süresince, ODTÜ yönetimi ve birim yöneticileri süreci yukarıdan aşağıya müdahalelerle yürütmemelidir. Bir işin kaç kişi ile yapılabileceğini en iyi o işi fiilen yürüten emekçiler bilecektir. Bu nedenle, dönüşümlü çalışma sürecini her birim/bölümde emekçiler yürütmelidir.

Önerdiğimiz adımların eksiksiz atılması durumunda COVID-19 salgınını ODTÜ’nün en az hasarla atlatacağına güvenimiz tamdır. Üniversitemiz bu şekilde Türkiye’nin diğer üniversitelerine de örnek olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Eğitim Sen ODTÜ İş Yeri Temsilciliği 

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (OED) 

Tez-Koop-İş Sendikası ODTÜ İş Yeri Temsilciliği 

ANKET SONUÇLARI

Ankete katılan 509 kişiden 253’ü akademik personel, 149’u idari personel-işçi, 93’ü idari personel-memur ve 14’u burslu öğrencidir.

Katılımcılardan 3’ü COVİD-19’a yakalanırken, 239 kişi çalıştığı bölümde/birimde pozitif vaka bilgisine sahip olmadığını söylemiştir. 155 kişi çalıştığı bölümde/birimde pozitif vaka(lar) hakkında yönetimce bilgilendirme yapıldığını, 112 kişi ise vakaları kulaktan duyma bilgi ile edindiğini belirtmiştir. Dolayısıyla biriminde vaka olduğunu öğrenen 267 kişinin çoğunluğu (%42) kulaktan duyma bilgi edindiğini ifade etmiştir. 

1 Haziran 2020’den itibaren katılımcıların 283’ü iş yerine ulaşımı kendi aracıyla sağlarken, 147’si personel servislerini, 24’ü toplu taşımayı, 55’i ise diğer ulaşım vasıtalarını kullanmaktadır. 

1 Haziran 2020’den, ODTÜ yemekhanesinin kapandığı 20 Ağustos 2020 tarihine kadar, katılımcıların 264’ü öğle yemeği ihtiyaçlarını yemeklerini evden getirerek, 88 kişi yemekhaneyi kullanarak, 157’si ise diğer yöntemlerle gidermişlerdir. 

Katılımcıların büyük bir kısmı (%81) COVID-19 salgınına karşı ODTÜ genelinde alınan önlemlerin “yetersiz” (%28) ya da “kesinlikle yetersiz” (%25) olduğunu ya da yeterli olsa da “daha etkili önlemler alınması gerektiğini” (%29) belirtmiştir. Yalnıza “yeterli” bulanların oranı %6’dır. 

Katılımcıların büyük kısmı (%57) COVID-19 salgını boyunca ODTÜ yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmelerin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Bilgilendirmeleri yeterli gören 191 katılımcının (%38) çoğunluğu ise (%76’sı) daha sık ve bilgilendirici açıklama beklemektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu salgından dolayı endişeli olduğunu ve psikolojik olarak iyi hissetmediklerini söylemiştir. 

Katılımcıların %62’si COVID-19’a karşı daha korunmasız olan ve hastalığı kendisine taşıma endişesi taşıdığınız yakın(lar)ı ile aynı evde yaşamaktadırlar. 

Katılımcılardan 79’u (%16) ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuğu olduğunu ve uzaktan eğitime geçilmesi durumunda ne yapacağını bilmediğini belirtmiştir. 

Katılımcıların “Sizce COVID-19 salgınıyla mücadelede aşağıdakilerden hangisi ODTÜ yönetimince yapılmalıdır?” sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki grafikte özetlenmiştir: 

Yanıtlar sırasıyla çok oy alandan aza doğru aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

 • COVID-19 vakası tespit edilen bölüm/birimler hakkında açık bilgi verilmelidir 
 • Çalışma ortamları sosyal mesafenin korunabileceği şekilde düzenlenmeli, düzenlenmediği durumda dönüşümlü çalışmaya geçilmelidir 
 • COVID-19 vakası tespit edilen bölüm/birimlerin çalışanlarına kurum tarafından COVID-19 testi uygulanmalıdır 
 • Yaptığı iş gereği işyerinde bulunması zorunlu olmayan tüm personel için uzaktan/evden çalışma imkanı sağlanmalıdır 
 • Personel servisleri düzenli dezenfekte edilmeli ve çalışanlara ateş ölçümü uygulanmalıdır 
 • Bina içleri düzenli dezenfekte edilmeli ve çalışanlara ateş ölçümü uygulanmalıdır 
 • Daha sık ve açık bilgilendirme yapılmalıdır 
 • Çocuğu uzaktan eğitime başlayacak personele uzaktan/evden çalışma imkânı sağlanmalıdır 
 • Diğer (belirtiniz).