Mazeret İzinlerinin Yıllık İzinden Düşürülmemesi İçin ODTÜ Rektörlüğüne Yazı Gönderdik

Mersin Erdemli’de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, çalışanların kullandıkları mazeret izinlerinin yıllık izinlerinden düşülmesi uygulamasına karşı 1 Şubat 2021 tarihinde ODTÜ Rektörlüğüne yazı gönderdik.

Rektörlüğe gönderilen yazı şöyle:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Rektörlüğünüze bağlı Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün, Enstitü bünyesinde görev yapan personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. Maddesi uyarınca kullandıkları mazeret izinlerinin, Enstitü Müdürlüğü tarafından keyfi biçimde yıllık izinlerinden düşüldüğü tarafımıza iletilmiştir.

Bildiğiniz üzere ilgili kanun maddesi, kamu görevlilerine “bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir” hükmü taşımaktadır. Aynı maddeye göre, sadece “ikinci kez verilen mazeret izni” yıllık izinden düşülebilir.

Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı dönemde çalışanların, kendilerinin ve ailelerinin okul, sağlık ve iş durumlarındaki öngörülemez zaruretler nedeniyle her zamankinden daha fazla mazeret iznine ihtiyaç duymaktadır.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün mazeret izinlerini yıllık izinden düşerek çalışanların kanundan kaynaklanan haklarını ellerinden almaması, şimdiye kadar yıllık izinden düşülen günlerin ilgili personelin izinlerine eklenmesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışanların dönüşümlü çalışabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması konularında gereğini saygılarımla arz ederim.

Mutlu Arslan

Şube Başkanı