Güvenceli İş, Güvenceli Gelecek için Bu Daha Başlangıç!

ODTÜ rektörlüğü, 2006 yılında herhangi bir yasal dayanak olmadan aldığı 2006/13-1 sayılı Üniversite Senatosu kararına dayanarak, 50/d’li araştırma görevlilerinin görev süresini 7 yıl ile sınırlayan keyfi bir uygulamayı sürdürmekteydi. Bu süre içinde birçok araştırma görevlisi arkadaşımızın işine son verilmiş ancak bir arkadaşımızın ODTÜ’nün keyfi uygulamasına karşı açtığı dava kazanımla sonuçlanmış, mahkeme 50/d’nin yasada yüksek lisans
için üç doktora için altı yıllık bir çalışma süresini kapsadığına dair bir karar almıştır. 2 Aralık 2014 tarihi itibariyle farklı bölümlerden araştırma görevlisi arkadaşlarımıza yapılan bildirimlere göre, ODTÜ yönetimi tarafından 50/d’nin
görev süresinin -azami olmak üzere- 9 yıla çıkarıldığına dair bir karar alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.

2012 yılından itibaren ODTÜ’de yükselen asistan hakları mücadelesi sonucunda Rektörlük 50/d konusunda uyguladığı hukuksuz politikadan geri adım atmak zorunda kalmıştır. Bu karar, ODTÜ Asistan Dayanışması ve Eğitim-Sen’in hem fiili olarak hem de yasal düzlemde güvencesizliğe karşı yürüttüğü mücadelelerin net ve somut bir kazanımıdır.

Evet, bu önemli bir kazanımdır! Ancak asla yeterli değildir! Neticede bu karar ile 50/d kadrosundaki arkadaşlarımızın işten atılması sadece iki yıllığına ertelenmiş olmaktadır. Nitekim 50/d’nin hukuksuzluğuna ve dayattığı güvencesizliğe karşı açtığı davayı kazanan araştırma görevlisi arkadaşımız, 2014 yılı sonu itibariyle yeniden işinden olmaktadır.

ODTÜ’deki bilimsel üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan araştırma görevlileri; çalışma koşulları ve süresi, görev tanımı, akademik çalışmaların yürütülmesi, öğretim üyeliğine atanma ve üniversite yönetimine katılma gibi
temel konularda ciddi hak kayıplarına uğramakta ve mobbinge maruz kalmaktadır. Bu hak kayıpları; 50/d, ÖYP, 35. Madde, proje asistanı ve “hizmet amaçlı asistan” gibi farklı tanımlamalar üzerinden farklı şekillerde yaşanmaktadır. Ancak, ortak olan nokta, araştırma görevlilerinin güvencesiz çalışma koşulları içinde geçici bir işgücü haline getirilmeye çalışılmasıdır.

Asistan Dayanışması sürecinde ilan ettiğimiz üzere, kadro tanımlamalarından bağımsız olarak kaderleri ortak olan asistanların mücadeleleri de ortaklaşma yolundadır. Ortaklaşmakta olan bu mücadeleye dair “yapılacaklar
listemizi” ilan ediyoruz!

YAPILACAKLAR LİSTESİ

 1. ODTÜ’yü “güvencesiz çalışma laboratuvarı”na çeviren 50/d politikasına son verilmesi ve birçok üniversitede uygulandığı üzere nesnel ve bilimsel kriterler temelinde tüm 50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna geçirilmesi,
 2. Yaşanan sorunlara müdahale etmek üzere asistanlar adına bir sendika temsilcisinin ÖYP koordinatörlüğünde
  görevlendirilmesi,
 3. ÖYP’li asistanların kadrolarının bulunduğu üniversitelere dönmek istememelerinin önemli sebeplerinden birinin üniversitelerin bilimsellikten uzaklaşması olduğundan hareketle senet baskısının son bulması,
 4. Keyfi şekilde “Hizmet Amaçlı Araştırma Görevlisi” olarak tanımlanan ve üniversitenin idari birimlerinde görevlendirilen 200’ün üzerindeki araştırma görevlisinin akademik çalışma yapabilmesi için gerekli olan tüm olanakların sağlanması; bu kadrolarda çalışan araştırma görevlilerinden dileyenlerin kadrolarının akademik birimlere aktarılması,
 5. Doktorasını ODTÜ’de başarıyla tamamlayan araştırma görevlilerinin yine ODTÜ’de öğretim üyesi olabilmesinin
  önünü peşinen kesen keyfi politikanın terk edilmesi,
 6. Araştırma görevlileri için büyük bir sorun haline gelen ve türlü şekillerde yaşanan mobbinge son verecek ve çalışma yaşamını tüm ODTÜ emekçileri için demokratikleştirecek politikaların üretilmesi,
 7. Bölüm, fakülte ve üniversite yönetim kurulu başta olmak üzere, araştırma görevlilerinin üniversitenin yönetim organlarında temsiliyetinin sağlanması,
 8. Keyfi olarak yapılan ve çoğu durumda angaryaya kapı açan iş tanımının, demokratik süreçlerle ve adil bir şekilde yeniden yapılması,
 9. Kadrosuz çalışan “proje bursiyeri” ve öğrenci asistanlara güvenceli çalışma olanaklarının sağlanması.

GÜVENCELİ GELECEK, DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE İÇİN

MÜCADELEYE DEVAM!

EĞİTİM-SEN ANKARA 5 NO’LU ŞUBE, ODTÜ İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

50d

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir