11. Olağan Genel Kurul İlanı

Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu 23 Şubat 2020 tarihinde saat 10.00’da Mithatpaşa Cad. No: 27 /3 adresindeki sendikamız toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 01 Mart 2020 tarihinde Yüksel Cad. No:12 adresinde bulunan Mülkiye Kültür Merkezi salonunda saat 11.00’da aynı gündemle yapılacaktır. DUYURULUR

GÜNDEM

 1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
 2. Divan Seçimi
 3. Açılış Konuşması
 4. Konukların tanıtımı ve konuşması
 5. Yürütme ve denetleme kurulu raporlarının sunumu
 6. Yürütme ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibrası
 7. Seçimler
  • Yürütme Kurulu
  • Denetleme Kurulu
  • Disiplin Kurulu
  • Üst Delegeler
 8. Dilek ve temenniler
 9. Kapanış