10. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 2017 tarihinde saat 10.30′ da Mithatpaşa Cad. No: 27/3 adresindeki sendikamız toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 5 Mart 2017 Pazar günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde bulunan SBF-Aziz KÖKLÜ salonunda saat: 10.30 da aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

  • Yoklama, açılış ve saygı duruşu
  • Divan Seçimi
  • Açılış Konuşması
  • Konukların tanıtımı ve konuşması
  • Yürütme ve denetleme kurulu raporlarının sunumu
  • Yürütme ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibrası
  • Seçimler

a-Yürütme Kurulu
b-Denetleme Kurulu
c-Disiplin Kurulu
d-Üst Kurul Delegeleri

  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NO’LU ŞUBE