Baskıyla, Soruşturmayla, İşten Atmayla Susturamazsınız!

Barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden ve emekten yana akademisyenler susturulmak isteniyor. Onlarca akademisyen Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarıldı. Binlercesi hakkında soruşturmalar devam ediyor. İfade özgürlüğünü ve akademik değerleri yok ederek, tüm toplumu olduğu gibi üniversiteleri de tek merkezden kontrol etmek istiyorlar. Susmayacağız!

Üniversitelerimize, Arkadaşlarımıza, Geleceğimize Sahip Çıkacağız!

ohal