Emeğin Hakları, Eşitlik, Özgürlük, Adalet İçin Barışı Kuralım, Mücadeleyi Büyütelim!

İnsanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlerin sergilendiği bölgemiz coğrafyası, büyük bayramların da mekânı olmuştur. Direnişlerin zaferlerle sonuçlandığı günler bayram olarak kutlanmıştır.

Özünü direnişten alan Newroz bu bayramlardan en köklü geleneğe sahip olanlardandır.

Zorluklardan, baskılardan kurtuluşa, karamsarlıktan umuda, ölümün kutsanmasından yaşamanın ve yaşatmanın esas alınmasına geçişin adıdır Newroz… Yeni başlangıçlar, yeni doğuşların adıdır… Birliğin, barışın ve uyanışın sembolüdür diğer bayramlar gibi…

21. yüzyılda da zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz Dehaklarına karşı emekçiler ve ezilenler bir kez daha direniş ruhuyla mücadelelerini sürdürüyorlar.

Dünyada Ve Ülkemizde Barışa En Çok İhtiyaç Duyulan Bir Dönemde Newroz’u Kutluyoruz!

Başta sağlık hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması nedeniyle kapitalist sistemin doğa ve insanlık karşıtı politikalarından bağımsız değerlendirilemeyecek Corona virüsü salgını nedeniyle bu yılki Newroz etkinlikleri ne yazık ki kitlesel olarak kutlanamamaktadır. Ancak özünü direnişten, mücadeleden alan Newroz önümüzdeki günlere dair umutlarımızın yenilenmesine, yeşermesine ve büyümesine vesile olması ile bir kez daha rolünü oynayacaktır.

Ezilenler; Newroz ruhuyla başta Ortadoğu’da olmak üzere geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleyecektir. Günümüz Dehaklarının ve sistemlerinin tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek, barışın, özgürlüğün ve demokrasinin egemen olacağı demokratik bir Ortadoğu ve eşitlikçi, laik, özgürlükçü bir geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.

Binlerce yıllık köklü tarihi ve kültürel değerleriyle Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşayan bütün halklar için barış ve kardeşlik tutumunda ısrar edilmesi, bu ülke topraklarında yaşayan insanlara verilecek en büyük hediye olacaktır.

Eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür.

2019 Newroz’unun barış ve kardeşliğe, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine vesile olmasını umuyor, tüm emekçilerin, halkların Newroz’unu kutluyoruz!..

NEWROZ DİRENİŞTİR!

NEWROZ BERXWEDANE

ნიშნავს წინააღმდეგობის

NEVRÛZ  RÛZΠ TAB  BORDEN EST

նշանակում է դիմադրության

­­NEWROZ KUTLU OLSUN!

NEWROZ PİROZ BE!