Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Şube 12. Olağan Genel Kurulu Çağrısı

Şubemizin 12. Olağan Genel Kurulu 5 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’da Mithatpaşa Cad. No: 27/3 adresindeki sendikamız toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı çoğunluksuz olarak 12 KASIM 2023, Pazar günü Yüksel Cad. No:12 adresinde bulunan Mülkiye Kültür Merkezi Konferans salonunda Saat 13.00’te aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
 2. Divan Seçimi
 3. Açılış Konuşması
 4. Yürütme, Denetleme ve Disiplin kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve tartışılması
 5. Yürütme, Denetleme, Disiplin Kurulu Raporlarının ibrası
 6. Seçimler
  • Yürütme Kurulu
  • Denetleme Kurulu
  • Disiplin Kurulu
  • Üst Delegeler
 7. Dilek ve temenniler
 8. Kapanış

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NO.LU ŞUBE YÜRÜTME KURULU