Doç. Dr. Meltem Kayıran’ı Hedef Alan Hukuksuzluğa Karşı Mücadele Edeceğiz!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın, 30 yıldır emek verdiği fakültesiyle ilişiğinin -haksız ve hukuksuz biçimde- kesildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz dönem Şubemizin Yürütme Kurulu Başkanlığını üstlenen, sendikamızın Yükseköğretim Bürosu’na uzun yıllar katkı veren ve hepsinden de önemlisi farklı kuşaklardan çok sayıda öğrencinin eğitiminde büyük emekleri olan Meltem Kayıran’ı okulundan ve öğrencilerinden koparan bu kararın altında imzası bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyelerini, Fakülte Dekanlığını ve Üniversite Rektörlüğünü kınıyoruz.

Doç. Dr. Meltem Kayıran 2017 yılında Doçentlik unvan ve yetkisi almasına rağmen, aradan geçen 4 yılda hak ettiği kadroya ataması yapılmayarak “Dr. Öğretim Üyesi” kadrosunda çalıştırılmaya devam edilmiştir. Hak ettiği kadro verilmediği gibi bir alt kadronun kriterleri uyarınca kendisinden ısrarla dosya istenmiş, bu dosyanın istenmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek teslim etmediği için üniversiteyle ilişiği kesilmiştir.

Bu keyfi kararın herhangi hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Dahası, 30 yılını bilime adamış bir akademisyenin 300’ü aşkın öğrencisi ve tez danışmanlıkları varken eğitim öğretim dönemi ortasında üniversiteden koparılmasında da herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır. Pandemi döneminde özel sektörde bile işten çıkarmalar yasaklanmışken bir kamu kurumunda böyle bir uygulamaya gidilmesi kabul edilemez.

Bölümlerin ihtiyaç duyduğu kadroları vermeme, öğretim üyelerinin unvanlarına uygun atama yapmama ve keyfi atama-yükseltme kriterleri belirleme gibi yöntemler, üniversiteleri ve akademisyenleri baskı altında tutmanın bir aracı olarak kullanılmaktadır. Liyakatsiz atama ve kadrolaşmalarla üniversiteleri siyasi iktidarın arka bahçesi haline getirmeyi amaçlayan, özgür bilimsel üretimin önünü keserek akademiyi içten içe çürüten bu uygulamalara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Akademik özgürlüklerin ve insan-doğa-toplum yararına üniversite mücadelemizin en yürekli taşıyıcılarından biri olan Meltem Kayıran’ı hedef alan bu hukuksuzluğu kabullenmeyeceğiz. Bu hukuksuz karar geri alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm üniversite bileşenlerini bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz.

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NO.LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ