Barış Talebi Soruşturulamaz!

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” başlığıyla kamuoyu ile paylaştığı barış talebi, Türkiye’nin her yerinden 2212 akademisyen ve araştırmacı tarafından imzalandı. Bu bildirinin kamuoyu ile paylaşılmasını izleyen süreçte Cumhurbaşkanı, AKP hükümeti ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen, evlerinden baskınlarla gözaltına alınan, tehdit edilen, görevinden uzaklaştırılan, görevlerine son verilen akademisyenler yoğun bir idari ve adli soruşturma ablukasında. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü de her zaman olduğu gibi YÖK’ten gelen yazıyı emir telakki ederek bildiriye imza veren öğretim elemanları hakkında idari soruşturma başlattı ve bu baskıya bir yenisini ekledi.

İdari soruşturma başlatmamış ve hiçbir hukuki dayanağı olmadığı için başlatmayacağını açıklayan ODTÜ Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi köklü üniversiteler bu konuda örnek teşkil ederken, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün bu cadı avına katılmış olması, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün bilimsel özgürlüklere, akademik özerkliğe, demokrasiye ve hukuka karşı tutumunu açıkça ortaya koymuştur.

Suç olmayan bir konuda suç yaratma çabasının sonucu olarak açılan ve bu yüzden ağır hukuki ihlaller ve keyfilikler taşıyan bu soruşturmalar, en temel insan haklarından düşünce ve ifade özgürlüğümüzün gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Üstelik bu soruşturmanın hukuki temellerinin olmadığının, disiplin soruşturması yürütmeye dayanak teşkil eden maddenin iptalinin ve yerine yeni bir düzenleme getirilmediğinin bütün gerekçeleriyle açıklandığı bilimsel görüş ve raporlar da hiçe sayılmıştır. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü de tamamen hukuksuz olan bu soruşturmaları açarak akademik özerkliği ve bilimsel özgürlüğü korumak yerine akademisyenler üzerinde iktidarın şiddetinin bizzat uygulayıcısı olmaya hizmet etmeyi seçmiştir.

Eğitim Sen üyeleri olarak bizler Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü, takındığı bu yasakçı tutumdan dönerek hukuk çerçevesinde hareket etmeye, akademik özerkliğin ve bilimsel özgürlüğün korunması için gerekli adımları atmaya, ilk olarak da bu soruşturmaları geri çekmeye, sonlandırmaya çağırıyoruz.

Barış olmadan bilim olmayacağı gibi özgür bilim olmadan barış sözü yükseltilemez. Topluma olan görev ve sorumluluklarının bilincinde olan bizler, barış talebimizin arkasında durmaya, barışın sözünü söylemeye devam edeceğiz. Akademik özerklik, bilimsel özgürlük gibi üniversiter değerleri kararlılıkla savunacak, bu değerlerin üniversitelerden sökülüp atılmasına izin vermeyeceğiz!

Yaşasın İnsan, Toplum, Doğa Yararına Üniversite Mücadelemiz!

Yaşasın Özgür Bilim, Demokratik Üniversite Mücadelemiz!

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir