Ankara’da 1 Mayıs Tandoğan Meydanı’nda Kutlanacak!

Ankara 1 Mayıs Bileşenleri, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü bu yıl Tandoğan Meydanı’nda kutlayacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Ankara’da da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs saat 14:00’te Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz” denildi.

Ankara 1 Mayıs Bileşenleri, bugün düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Tandoğan Meydanı’nda miting düzenleyeceklerini açıkladı. Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten yana olan herkesin Tandoğan’a davet edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Pandemiyle, her gün yapılan zamların yarattığı pahalılıkla, eriyen ücretlerimizle, işsizlikle, güvencesizlikle yurttaşların bugünü ve geleceği, hakkı, hukuku, umutları çiğneniyor. Yoksulluk ve adaletsizliğin büyüttüğü bunalım yaygınlaşıyor.

“ÜLKEMİZİN TÜM KAYNAKLARI BİR AVUÇ AYRICALIKLI ZÜMRE VE PATRONLAR İÇİN SEFERBER EDİLMEKTE”

1 Mayıs’a sayılı günler kala, Ankara’da ve ülkenin dört bir yanında işçiler, emekçiler, hakları ve gelecekleri için direnmeye devam ediyor. İşçiler, dayatılan sefalet ücretlerine, düşük zamlara, keyfi işten atmalara ve sendikal örgütlenmeye yönelen saldırılara karşı direnişle cevap veriyorlar. Ucuz emek, yağmalanan doğa, talan edilen kentlerle toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumakta her geçen gün daha fazla zorlandığı zor günlerden geçiyoruz. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken ülkemizin tüm kaynakları bir avuç ayrıcalıklı zümre ve patronlar için seferber edilmekte.

“GEÇİNMEYE, HAKSIZLIKLARA, TALEPLERİMİZE YÖNELİK FERYATLAR BASKI, ŞİDDET, SANSÜR VE ZOR İLE BASTIRILMAK İSTENİYOR”

Geçinmeye, haksızlıklara, taleplerimize yönelik feryatlar baskı, şiddet, sansür ve zor ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes; işçiler, emekçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, hekimler, avukatlar, aydınlar, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, Kürtler, Aleviler, LGBTİQ bireyler, gençler, çiftçiler, emekliler ve kadınlar, bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ diyen kadınlar, ‘Eşit işe eşit ücret’ diyerek kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze karşı seslerini yükseltiyor. Gençlik, atanan kayyum rektörlere, barınma sorununa, yemekhane zamlarına ve faşist saldırılara karşı hakları, geleceği ve özgürlüğü için sesini yükseltiyor. Herhangi bir yargı süreci olmadan KHK ile haksız, hukuksuz bir şekilde keyfi olarak işten atılan, görevlerine son verilen bütün emekçiler koşulsuz işlerine iade edilmeli, OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Bu düzen böyle gitmez. Bu halkı mutfaktaki yangına, yoksulluğa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu akıl dışı düzen ülkenin sırtında bir yüktür.

“YAPMAMIZ GEREKEN, ‘SINIFA KARŞI SINIF’ TUTUMUYLA SERMAYENİN KARŞISINA DİKİLMEKTİR”

Tüm bu saldırılara karşı ülkenin birçok yerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan emekçiler direnmeye devam ediyor. Yapmamız gereken, sermayenin saldırılarına karşı birleşik mücadele adımlarını güçlendirmek, ‘sınıfa karşı sınıf’ tutumuyla sermayenin karşısına dikilmektir.

İşçi sınıfı ve emekçilerin sermaye düzenine karşı birleşik mücadelesini büyütmek, sınıf mücadelesinin önündeki her türlü engeli ortadan kaldırmak ve direnişleri büyütmek, daha da örgütlü hâle getirmek, birleştirmek, yaygınlaştırmak için kitlesel, coşkulu bir 1 Mayıs’ı örgütleme görevi omuzlarımızdadır.

Ülkemizin ve dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten biz işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları insanca yaşatmak için çaresiz değiliz. Çare, kol kola dayanışmayla taleplerimiz, haklarımız, çocuklarımız ve ülkemiz için birlikte mücadelede. Yeni bir yaşam ve düzenin mümkün olduğunu biliyoruz; yoksullaşanlar, ezilenler, haksızlığa uğrayanlar, iradesi yok sayılanlar bu düzeni birlikte değiştirecekler. Ülke ve dünya emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri savaşsız ve sömürüsüz bir düzeni inşa etmek hepimizin görevidir. Savaşlara karşı çıkmak, tüm insanlar için ve bütün bir dünya için barışı savunmak; sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya kurmak hepimizin görevidir.

“1 MAYIS’TA TANDOĞAN MEYDANI’NDA BULUŞUYORUZ”

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne giderken birlikte değiştirme irademizi omuz omuza, iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi belirtiyor; dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de ve Ankara’da da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs saat 14:00’te Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz. Türkülerimizle, halaylarımızla, taleplerimizle, umutlarımızla 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’nda buluşuyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın sınıf dayanışması.” (ANKA)