Yüz Yüze Eğitime Başlanacak Bölümlerde Akademik ve İdari Personelin Aşılanması Talebiyle YÖK’e Yazı Gönderdik

Yükseköğretim Kurulu’nun, Bahar döneminde Üniversitelerdeki uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılabileceğine ilişkin kararı üzerine, YÖK’e ve Üniversite Rektörlüklerine yazı göndererek, yüz yüze eğitim yapılacak bölümlerdeki akademik ve idari personel ile derse devam edecek öğrencilere aşılama yapılmadan eğitime başlanmaması çağrısında bulunduk.

YÖK’e gönderdiğimiz yazı şöyle:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin 17 Şubat 2021 tarihli açıklaması.

Kurulunuz tarafından kamuoyuna duyurulan ilgi açıklamanızda, 2020-2021 Bahar Yarıyılında Yükseköğretim Kurumlarındaki “uygulamalı eğitimlerin ‘azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması’ şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceğine” ilişkin kararınızın yükseköğretim kurumlarımıza resmi yazı ile bildirildiği belirtilmektedir.

İlgi yazınızda yer alan Sağlık Bakanlığı uyarısında da altı çizildiği gibi üniversitelerimiz, öğrenci hareketliliğinin yüksek olduğu, sosyal ilişkilerin yoğun olduğu ve kampüs ortamlarında salgınla mücadele tedbirlerinin gerektiği gibi uygulanmasının zor olduğu kurumlardır. Bu ortamlarda yapılacak yüz yüze eğitimler hem öğrencilerimiz, hem öğretim elemanlarımız hem de idari personel açısından ciddi sağlık riski doğurmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında salgın riskinin en aza indirilmesi için yüz yüze eğitim verecek Öğretim Elemanlarının ve öğretim elemanı yardımcılarının, kampüslerde çalışan idari ve teknik personelin ve derslere devam eden öğrencilerimizin ivedilikle açılanması gereklidir.

Salgınla mücadelede başarılı olabilmek ve toplumsal riskleri en aza indirebilmek için yüz yüze eğitime geçen tüm üniversitelerimizdeki akademik-idari personelin ve öğrencilerimizin aşı takvimine alınması için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu nezdinde girişimlerin başlatılması, aşılama tamamlanmadan ve kampüslerimizde gerekli hijyen şartları sağlanmadan yüz yüze eğitime başlanmaması hususlarında gereğini saygılarımla arz ederim.