TÜM ÜNİVERSİTE PERSONELİNE ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ ve YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATI TALEP EDİYORUZ!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile akademik personele çeşitli oranlarda verilen “Üniversite Ödeneği” üniversitede çalışan idari personele verilmemiştir. Ayrıca 2014 yılında 6564 sayılı Kanun ile üniversite akademik personeline uygulanmak üzere “Yükseköğretim Tazminatı” getirilmiştir. O dönemde sendikamızın tüm taleplerine rağmen ne yazık ki üniversitelerin akademi dışında kalan personeli bu haktan mahrum edilmiş, yüksek öğretim tazminatı hakkı verilmemiştir.

Unutulmamalıdır ki eğitim ve bilimsel üretim, üniversitenin tüm çalışanlarının kolektif emeğinin ürünüdür. Üniversitelerin, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti akademik personelin yanı sıra başta idari kadroda görev yapan personel olmak üzere tüm emekçilerin büyük özverisi ile sürdürülebilmektedir.

Üniversitelerde kadrolu, sözleşmeli ve işçi olarak istihdam edilen personel, sınırlı özlük hakları ve açlık sınırında ücretler ile yaşam mücadelesi vermekte olup, üniversitelerin olanaklarından da bütünüyle yararlanamamakta, yükseköğretim kurumlarındaki karar mekanizmalarında yer almamaktadır. Bu durum personel ayrımcılığı yaratmakta, akademik personel ve diğer personel arasındaki dayanışmayı zedeleyen bir yapı meydana getirmektedir.

Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak “Üniversite Ödeneği ve Yükseköğretim Tazminatı” konusunda da ayrımcılığın sürmesi idari ve teknik işleri yürüten personel açısından büyük mağduriyete neden olmaktadır. Bu nedenle, ayrımsız bir şekilde tüm üniversite personeline “Üniversite Ödeneği ve Yükseköğretim Tazminatı” ödenmesini ve personel üzerindeki tüm ayrımcı uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz.

Bu talebimizi yaygınlaştırmak için başlattığımız imza kampanyasına desteğinizi bekliyoruz.