ÖYP’li Araştırma Görevlisi Üyelerimiz 674 Sayılı KHK Sonrasında Ne Yapabilirler?

Bilindiği üzere 674 sayılı KHK ile tüm ÖYP’li araştırma görevlilerinin statüsü 50/d olarak değiştirilmiştir.

ÖYP’lilerin özlük ve sosyal haklarının gasp edilmesi anlamına gelen bu düzenleme sonrasında sendikamıza gelen soruları soru-cevap şeklinde yayınlanmış, hak kaybı yaşayan üyelerimize çeşitli çağrılarda bulunmuştuk.

Sendikamız, YÖK’ün konuya dair genelgelerini ve üniversite yönetimlerinin uygulamalarını değerlendirerek, üyelerimizin yargı süreci neticesinde en olumlu sonuca ulaşabilmesi için tekrar bilgilendirme yapma gereği duymuştur. Bu kapsamda pratiğe bakıldığında;

Şu anda tüm ÖYP’lilerin araştırma görevlisi kadrosuna atanma maddelerinin dayanağı 2547 sayılı yasanın 33/a maddesinden 50/d maddesine dönüştürülmüştür. Bu değişiklik, 674 sayılı KHK yayınlandığında gerçekleşmiş ve ÖYP’lilere tebligat yapılmasına gerek olmaksızın yapılmıştır.
Senetler ve mecburi hizmet yükümlülüğü ise geçerliliğini korumakta, sadece 50/d’ye geçirildikten sonra yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri ortadan kalkmaktadır.

Tekrar 33/a’ya göre atanan ÖYP’lilerin de senet ve mecburi hizmet yükümlülüğünün devam edeceği YÖK tarafından belirtilmiştir.

Kimi örneklerde ise doktor unvanını kazanmış ve aylardır 33/a kapsamında istihdam edilenlerin statüsü önce 50/d’ye geçirilmiş, sonra ise ilişikleri kesilmiştir.

Hukuk büromuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde;

Üyelerimiz 1 Kasım tarihine kadar, 674 sayılı KHK’nın 49. maddesi gereği statülerinin 50/d olarak değiştirilmesi için idare mahkemelerinde dava açabilirler. Statüsünün 50/d olarak değiştirilmesine karşı yargı yolunu kullanmak isteyen üyelerimiz zaman geçirmeden şubeleriyle iletişime geçmeli ve hukuki yardım talep etmelidir.

Kendisine geri çağırma tebligatı yapılmış olan üyelerimiz, 1 Kasım tarihine kadar hem geri çağırma işlemine hem de statüsünün 50/d’ye dönüştürülmesine karşı yargıya başvurabilir. 1 Kasım sonrasında ise sadece geri çağrılma işlemine karşı dava açabilirler. Ancak, bunun için de tebligattan sonra 60 günlük yasal süre sınırı olduğu unutulmamalıdır. (Tatiller sürelere dahildir) Bu durumda olan ve yargı yolunu kullanmak isteyen üyelerimizin, hukuki destek için zaman geçirmeden şubelerine başvurmaları önemlidir.

İlişiği kesilen üyelerimiz, 1 Kasım tarihine kadar hem statüsünün 50/d olarak değiştirilmesine hem de ilişiğinin kesilmesine karşı tek dilekçe ile idari yargıya başvurabilirler. 1 Kasım’dan sonra ilişiği kesilenler de ilişiğinin kesilmesine karşı yargı yoluna da başvurabileceklerdir.

50/ d’li araştırma görevlilerinin lisansüstü öğrenimleri bitirip mezun olduklarında bulundukları kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilir. Bu nedenle 50/d’li araştırma görevlileri lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak üzere iken (mezun olmadan- ilişikleri kesilmeden önce) 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak istihdamlarına devam edilmesine karar verilmesi için başvurabilirler. Başvurunun ardından üniversite tarafından 33/a maddesindeki usulün işletilerek araştırma görevlisi hakkında madde metnindeki birimler tarafından değerlendirilme yapılması gerekmektedir. Bu başvuru dava açma sürecini başlatacağı için bu aşamadaki üyelerimiz sendikamızla iletişime geçebilirler.

Lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve doktor unvanını almış, ancak 674 sayılı KHK gerekçe gösterilerek işine son verilmiş üyelerimiz de vakit kaybetmeden yargı sürecini başlatmalıdır.

Sonuç olarak, istihdam rejimine ve ÖYP’lilerin yaşamlarına yapılan bu darbeye karşı hakkını aramak isteyen üyelerimizin, zaman geçirmeden şubelerine başvurarak sendikamızdan hukuki destek istemeleri gerekmektedir.