ODTÜ Emekçileri Birleşiyor 1 Mayıs’a Yürüyor…

Hırsız ve katil AKP hükümetine, emekçileri görmezden gelen üniversite yönetimine ve taşeron şirketlere karşı verilen mücadelelerle dolu bir yılı geride bıraktık. Emekçiler üzerindeki baskıyı arttırmak için çıkarılan İç Güvenlik Yasası ve yeni YÖK yasa tasarısı mücadele dolu bir yıl daha geçireceğimizi şimdiden gözler önüne seriyor. Emek düşmanları bizi yeni bir savaşa çağırıyor, kabulümüzdür.

 • İşsizliğe, yoksulluğa, esnek çalışmaya ve taşeronlaştırmalara karşı; güvenceli istihdam ve ücret güvencesi için, 
 • Sendikal hak ihlallerine karşı; grev, örgütlenme ve toplu sözleşme haklarımıza sahip çıkmak için,
 • Kıdem tazminatımızın gaspını engellemek için,
 • İnsanca yaşamamızı sağlayacak sosyal haklar ve ücret iyileştirmeleri için,
 • Kampüsümüzün her tarafına sinmiş olan mobbing ve keyfiyete dur demek için,
 • Patronların kar hırsı uğruna işçi yaralanmalarının ve ölümlerinin kaderleştirilmesine karşı yaşam hakkımızı savunmak için, 
 • Kadınların toplumsal yaşamdan dışlanarak çalışma hakkının engellenmesini ve ucuz-güvencesiz işlerde kölece çalıştırılmasını mahkûm etmek için,
 • Özelleştirme talanına karşı kamulaştırma için,
 • Kentimizin ve kampüsümüzün yağmasına karşı, yaşam alanlarımızı korumak için,
 • İşçi sınıfını Arap, Kürt, Türk, Suriyeli, Sünni, Şii, Alevi diye bölen mezhepçi ve milliyetçi kışkırtmalara, dinci gericiliğe, emperyalist savaşa karşı emek cephesini güçlendirmek için,
 • Lojmanlarda ve medikoda yaşadığımız eşitsizliklere karşı herkes için ücretsiz ve nitelikli barınma ve sağlık hakkımızı almak için,
 • İktidarın ve patronların isteği doğrultusunda piyasalaştırılan ve ticarileştirilen “ODTÜ A.Ş.”ye karşı bankaları, teknokent şirketlerini ve taşeron firmaları tarihin çöplüğüne göndermek için,
 • Eşit, parasız, bilimsel, laik ve anadilinde eğitim için,
 • Siyasi olarak hükümete, ekonomik olarak sermayeye bağlı üniversitelere karşı bilimsel özgürlük için,

Büyük Emekçi Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Dünya emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta alanlarda, 30 Nisan’da ise ODTÜ’de taleplerimizi yüksek sesle söyleyeceğiz.

odtuemekcisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir