KESK ANKARA COVİD 19 SALGIN İZLEME KURULU RAPORU

EMEKÇİLER OLARAK SALGINLA MÜCADELEDE HALK SAĞLIĞI İÇİN TESPİT VE TALEPLERİMİZ…

Covid-19 salgını ile mücadele talepleri, halkımızın salgından korunmasına yöneliktir. Salgın ile mücadelede önemli olan erken ve etkili karar almak ve bilginin paylaşılmasında şeffaf olmaktır. Oluşturduğumuz rapor genel itibariyle ilimizde genel kamu hizmetleri ve sağlık hizmetlerinde alınması gerekli gördüğümüz önlemler ve 10 günlük süreçte kamuya ait kurumlarda emekçiler tarafından, tarafımıza iletilen sorunlardan oluşmaktadır.

SAĞLIK KURUMLARINDA

Üniversite Hastanelerinde

 • Elektif vakaların alınmaya devam ettiği,
 • Sağlık personeline genel itibarıyla mobbing yapıldığı,
 • Bazı sağlık personelinin yurtdışı öyküsü olması ve 14 gün kuralına rağmen cerrahi işlem yaptığı
 • Koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle personelin itirazlarının baskı ile bastırıldığı
 • Koruyucu ekipmanların kullanım süresi konusunda baskı yapıldığı ve koruyucu ekipman eksikliği yaşandığı,
 • İlimiz Üniversite Hastanelerinde farklı uygulamalar yapıldığı ve uygulama birliğinin olmadığı,
 • Aynı sağlık tesisinde çalışanlar arasında izin ve rapor gibi konularda farklı uygulamalara gidildiği,
 • Sağlık raporları olan çalışanlara izin verilmediği,
 • Alınan kararların emekçiler/temsilcileri ile koordineli alınmadığı,
 • İSG ve Enfeksiyon Komitelerine çalışan temsilcilerinin davet edilmediği,

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde

 • Çalışanların salgın kapsamında takip ve taramalarının yapılmadığı
 • Covid-19 kapsamında Hastanenizde genel itibariyle bilgilendirme yapılmadığı
 • Nitelikli eğitim verilmediği
 • Enfeksiyon komitesinin yeterli ve tatmin edici bilgi paylaşmadığı,
 • Görüş ve talimatların yazılı olarak iletilmediği ve duyurulmadığı
 • Ekipman kullanım süreleri ile ilgili personele farklı bilgi verildiği
 • Hizmetin azaldığı bölümlerdeki personelin riskli servislere kaydırıldığı, uyum eğitimlerinin verilmediği
 • Şüpheli vaka konusunda personelin bilgilendirilmediği
 • Onkoloji, KİT gibi bölümlerde acil olmayan vaka alımına devam ettiği
 • Görüntüleme hizmetlerinde acil dışında vaka çekimine devam ettiği
 • Personelin başka hastanelere görevlendirme ve planlaması ile ilgili personele bilgi verilmediği
 • Koruyucu ekipman sıkıntısı olduğu
 • Hastane geneline hizmet veren birimlerde koruyucu ekipman sorunu olduğu
 • Hastaneye poliklinik kontrolüne gelen hastaların Covid-19 semptomları açısından gözlemlenmediği ve sorgulanmadığı
 • Hastanedeki tüm süreçlerin düzenli olarak denetlenmediği
 • Her kulede uygulamaların farklılık gösterdiği
 • Tüm hastanelerde acil eylem planının uygulanmadığı
 • Taşeron personele yönelik hakların yönetimler tarafından düzenli takip edilmediği
 • Hastane içerisinde hastalara yönelik genele bilgilendirme eksikliği
 • İSG ve Enfeksiyon Komitelerine çalışan temsilcilerinin davet edilmediği,

HASTANE ÖZELİNDE RAPOR

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 • Çalışanların salgın kapsamında takip ve taramalarının yapılmadığı
 • Covid-19 kapsamında Hastanenizde genel itibariyle bilgilendirme yapılmadığı
 • Nitelikli eğitim verilmediği
 • Enfeksiyon komitesinin yeterli ve tatmin edici bilgi paylaşmadığı,
 • Görüş ve talimatların yazılı olarak iletilmediği ve duyurulmadığı
 • Ekipman kullanım süreleri ile ilgili personele farklı bilgi verildiği
 • Hizmetin azaldığı bölümlerdeki personelin riskli servislere kaydırıldığı, uyum eğitimlerinin verilmediği
 • Şüpheli vaka konusunda personelin bilgilendirilmediği
 • Onkoloji, KİT gibi bölümlerde acil olmayan vaka alımına devam ettiği
 • Görüntüleme hizmetlerinde acil dışında vaka çekimine devam ettiği
 • Personelin başka hastanelere görevlendirme ve planlaması ile ilgili personele bilgi verilmediği
 • Koruyucu ekipman sıkıntısı olduğu
 • Hastane geneline hizmet veren birimlerde koruyucu ekipman sorunu olduğu
 • Hastaneye poliklinik kontrolüne gelen hastaların Covid-19 semptomları açısından gözlemlenmediği ve sorgulanmadığı
 • Hastanedeki tüm süreçlerin düzenli olarak denetlenmediği
 • Her kulede uygulamaların farklılık gösterdiği
 • Tüm hastanelerde acil eylem planının uygulanmadığı
 • Taşeron personele yönelik hakların yönetimler tarafından düzenli takip edilmediği
 • Hastane içerisinde hastalara yönelik genele bilgilendirme eksikliği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

 • Elektif vakaların alınmaya devam ettiği,
 • İlgi tarih ve sayılı yazılarınız çerçevesinde tavır sergileyen sağlık personeline genel itibarıyla mobbing yapıldığı,
 • Bazı sağlık personelinin yurtdışı öyküsü olması ve 14 gün kuralına rağmen cerrahi işlem yaptığı
 • Koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle personelin itirazlarının baskı ile bastırıldığı
 • Koruyucu ekipmanların kullanım süresi konusunda baskı yapıldığı ve koruyucu ekipman eksikliği,

KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • Sağlık çalışanları nezdinde çalışanların koruyucu ekipman teminin de sıkıntı yaşadığı
 • Vakanın görüldüğü servislerde tüm personelin periyotlar halinde tanı testinin yapılmadığı

MAMAK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

 • Hastanenin ilk önce karantina kararı açıklanmış daha sonra tüm personel göreve çağrılmıştır. Tüm personelin tanı testlerinin yapılmadığı

DİĞER KAMU HİZMET ALANLARINDA

 1. Ücretli öğretmenler, sözleşmeli çalışanlar ücretsiz izne ayrılmıştır. Ücretsiz izinler yasaklanmalıdır.
 2. Kamu işyerlerinde, başta okullar olmak üzere çalışanların gerekli tedbirleri alınmadan(maskesiz) temizlik ve dezenfekte işlerin yaptırıldığı çalışanlar tarafından dile getirilmektedir. Çalışanları koruyacak ekipmanlar mutlaka sağlanmalıdır.
 3. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Meslek Liselerine gönderilen yazıda velilerin onayı alındığı durumda öğrenciler stajlarını yapmaya devam edebilir diye gönderilen yazı öğrencileri koruyacak tedbirlere tezat oluşturacak şekilde bir kararın gönderilmesi, problemlidir. Bu uygulamanın derhal vazgeçilmelidir.
 4. Büro çalışanlarına bilgilerin paylaşımında şeffaflık gösterilmediğini ifade etmektedir. SGK Mithatpaşa Şubesinde çalışanlardan birinin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı iddiaları mevcut iken bilginin paylaşımında şeffaflık gösterilmediği için çalışanlar haklı olarak kaygılıdır. Bu kaygıyı giderecek açıklamaların ya da tedbirlerin ivedilikli resmi kanallardan yapılması gerekmektedir. Diğer kamu kurumlarında da benzer durumlar olduğunda karantina ya da salgın tanısı ile yapılan işlemlerde kaygıya yer verilmeden çalışanların bilgilendirilmesi,  tedbirlerin aynı şekilde alınması gerekmektedir.

KAMU HİZMETLERİNE YÖNELİK GENEL TALEPLERİMİZ

1- Devletin sürekli ve asli görevleri dışında hizmet veren kurumlarda iş ve işlemler minimize edilecek şekilde ayarlanmalı,

2- Kurumların asli ve süreklilik gerektiren işleri dışındaki birimlerdeki personele idari izin verilmeli,

3- Önem ve aciliyet gerektirmeyen kurumların kısmi gün şekilde çalışma günleri (haftanın iki günü açık), ya da çalışma saatleri (Saat 10:00-14:00) yeniden düzenlenmeli,

4- Kamu kurumlarının imkânları salgın boyunca Sağlık Bakanlığına devredilmeli,

5- Kamu emekçilerine etkin eğitimler verilmeli,

6- Kamu kurumlarının reklam ve duyuru imkânları ile sağlık hizmetlerinden nasıl daha etkili ve salgına maruz kalmadan yararlanabileceği halkımıza ilan edilmeli,

7- Kamu kurumlarının çalışanlarına ve halkına yönelik aktardığı bilgi ve işlemlerde şeffaf olunmalı,

8-Kamu kurumlarında süre şartı ibaresinin kaldırılması müracaatların olmaması ya da gecikmesi durumunda hak kaybı yaşanmaması için iş ve işlemlerin yapılmış sayılmalı,

9- Kamu kurumlarında e-Devlet işlemlerinin uygulaması yaygınlaştırılmalı,

10- Salgın süresinde halkımıza ücretsiz internet erişiminin sağlanmalı,

11- Kamu kurumlarının salgınla mücadelede eylem planlarını hazırlanmalı,

12-Salgın boyunca kamu kurumlarında uygun olan hizmetlerde evden çalışma uygulamasına geçilmeli,

13-Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri kararlarında ve mücadele yönteminde emekçileri/temsilcileri ile koordineli çalışılmalı,

14-Elektrik, doğalgaz, su gibi harcamalarda devlet desteği sağlanmalı, ödememe durumunda kesintiye gidilmemeli,

15- İş(çi)  sağlığı ve güvenliği mevzuatı esnetilmeden uygulanmalı,

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNE YÖNELİK TALEPLER

(DSÖ’nün COVID-19 salgını ile mücadele çerçevesinde yayınlamış olduğu sağlık çalışanlarının hakları bültenine paralel talepler)

1–Uluslar arası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde gerekli önlemler alınmalı,

2– Sağlık çalışanlarına güncel eğitimlerin verilmeli ve şeffaf olunmalı,

3– Tüm hizmet alanındaki personelin koruyucu ekipmanlara ulaşımı sağlanmalı,

4– Tüm personelin periyotlar dahilin de kontrolleri ve tanı testleri yapılmalı,

5– Havalandırma sistemlerinin güvenirliğini sağlayarak, sağlık çalışanlarının bulundukları ortamın güvenli hale getirilmeli,

6– Risk grubundaki sağlık personelinin (kronik hastalık, hamile, engelli, organ nakli ve kanser hastaları, 60 yaşüstü, süt izinde olanlar vb) amirlerinin inisiyatifine bırakılmadan idari izinli sayılmalı,

7– COVID– 19 bulaşıcılığı durumunda meslek hastalığı olarak kabul edilmeli, bildirimleri yapılmalı,

8–Çalışanlar ruhsal, sosyal ve yönetsel anlamda desteklenmeli,

9–Çalışanların maddi koşulları desteklenmeli, ulaşım imkanları sağlanmalı,

10– Yönetim ve çalışanlar ve/veya temsilcileri arasında işbirliği sağlanmalı,

11– Sağlık kurumlarında iş yükünü azaltıcı idari kararlar uygulanmalı,

12– Fazla mesai dayatmasından vaz geçilerek sık molalarla çalışma saatleri kısa tutulmalı,

13– Acil durum ve afet yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyulmalı,

14- Semptom ve belirtilerin görülmesi durumunda çalışanlar 14 gün süre ile idari izinli sayılmalı, kısıt gün rapor verilmesi uygulamasından vaz geçilmeli,

SAĞLIK HİZMETLERİNDE NELER YAPILMALI

1- Uluslar arası ve ulusal mevzuat uygulanmalı,

2- Acil Afet ve Durum Yönetmeliğinin, Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulanmalı

3- Pandemi hazırlık planlarının eksiksiz uygulanmalı,

4-Sağlık hizmetleri salgın nedeniyle yeniden yapılandırılmalı,

5-Özel hastane, Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri koordineli bir şekilde yönetilmeli,

6- Tesisler arası yönetimsel farklılıklar kaldırılmalı, iyi uygulama örnekleri hemen yaygınlaştırılmalı,

7- Tüm sağlık tesislerinde tek bütçe uygulamasına geçilmeli,

8- Diğer kamu kurumlarının imkanlarından sağlık hizmetleri kapsamında yararlanılmalı,

9- Sağlık emekçileri diğer kamu imkanlarından yararlanabilmeli ücretsiz ulaşım, beslenme, barınma gibi,

10-Kısmi süreli sağlık hizmetleri tedarikçilerine yönelik kamulaştırma yapılmalı,

11- Özel sağlık tesisleri kısmi süreli kamulaştırılmalı,

12- Salgının görüldüğü yerler ve tesislerde tam karantina uygulamasına geçilmeli,

13- Sağlık hizmetleri sunumunda piyasa yaklaşımından vaz geçilmeli, gelir getirici hizmetlere yönelik hastanelerin uygulamaları yasaklanmalı,

14- Salgın kapsamında sağlık hizmetlerinde taşeronlaşma kaldırılmalı, çalışanların hakları korunmalı,

PTT –KARGO  HİZMETLERİNDE

 1. PTT çalışanlarına yönelik özellikle işyerlerinin günlük dezenfekte edilmesi,  diğer gerekli koruyucu tedbirlerin alınması,
 2. Risk grubunda yer alan PTT emekçileri sağlık taramasından geçirilmeli,
 3. Tüm yurttaşların fatura borçlarının(elektrik doğalgaz, Su vb) ertelenmesi,
 4. Tüm PTT şubelerimizin tamamen kapatılması, yalnızca merkezlerden işlem yapılması, ancak merkezlerde yapılacak işlemlerde sosyal mesafenin korunması ve sağlık bakanlığının açıkladığı diğer kuralların uygulanmasında azami özenin gösterilmesi,
 5. COVİD-19 virüsü dolayısıyla olağanüstü haller yaşadığımız bu günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlere kısıtlama getirilmesi, acil ve zaruri olmayan posta, kargo gönderilerinin, virüs salgını kontrol altına alınana kadar kabul edilmemesi,
 6. Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, kamuda esnek ve dönüşümlü çalışma uygulamasına geçilmiştir. Dağıtıcı personel bu genelgenin dışında tutulamaz. Gişede olduğu gibi dağıtımda da dönüşümlü çalışma derhal uygulamaya konulmalıdır.
 7. Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak tebligatların gönderilmesinin geçici bir süre ertelenmesi,
 8. Çocuk, işsizlik ve sosyal yardımların üç aylığının peşin verilmesi PTT merkezlerinde oluşan kalabalığı azaltmada etkili olabileceği gibi virüsün bulaşma ve yayılımını engellemede etkili olacaktır. Bu yoğunluğun azalması bir günde yüzlerce insanla temas halinde olan Dağıtıcı ve gişe memurlarını rahatlatacaktır.
 9. CORONA virüsüyle mücadele ettiğimiz şu günlerde acil ve zaruri olmayan ihtiyaçları için online alışveriş sitelerinden belirli bir süre alışveriş yapmayı ertelememeli.

Ayrıca Ankara iline, Umreden ne kadar hacı gelmiştir, bu hacıların ne kadarı karantina altına alınmıştır? Umreden gelenlere COVİD-19 testi yapılmış mıdır? Kaç kişide COVİD-19 testi pozitif çıkmıştır? Pozitif çıkanların çevresindekilere, aile bireylerinden başlayarak, aile bireylerinin temas ettiği çevrelere karantina uygulaması yapılmış mıdır? Pozitif çıkan çalışanın temasa geçtiği kişiler,( iş arkadaşları, servis arkadaşları, apartman komşuları) karantina altına alınmış mıdır? Bilginin şeffaf olmadığı durumda alınacak önlemlerin güvenirliliği de yoktur. Bilgide şeffaflık bir an önce sağlanmalıdır..

Sultan SAYGILI Eğitim Sen Ankara1 No’lu Şb Bşk.

Ercan ERDOĞAN BES Ankara1 No’lu Şb Bşk.

Meryem GÖNBE SES Yürütme Kurulu Üyesi