İdari ve Teknik Personelin Özlük Haklarına İlişkin Taleplerimizi İçeren İmzaları YÖK’e Teslim Ettik

Yükseköğretim kurumlarında çalışan idari ve teknik personele “Üniversite Ödeneği” ve “Yükseköğretim Tazminatı” ödenmesine, idari/teknik personel üzerindeki tüm ayrımcı uygulamalara son verilmesine ilişkin topladığımız imzaları YÖK’e ilettik. Taleplerimizin takipçisi olacağız.