Elifhan Köse’nin Yanındayız!

ElifhanKoseAKP hükümeti, üniversiteleri iktidarının içselleştirilmesinin ve yayılmasının mekânları ve piyasaya iş gücü girdisi üreten yerler olarak görmekte, eleştirel her düşünceyi ezmeye çalışarak 12 Eylül hukukunu üniversitelerde uygulamaya devam etmektedir. Muhalif kimliği, eleştirel duruşu ile bilinen üniversite çalışanları ve öğrenciler kendi boyunduruğuna girmediği için “terörist” ilan edilmekte, hedef gösterilmekte; üniversite çalışanları güvencesizleştirilmekte, meslekten men cezaları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Ekmek almaya çıktığı sırada başından gaz kapsülüyle vurularak öldürülen Berkin Elvan’ın anması için düzenlenen basın açıklamasında, attıkları iddia edilen slogan nedeniyle, dönemin başbakanına hakaretten Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse ve diğer iki kişi hakkında açılan dava, son dönemde üniversitelere yönelen yoğun saldırılardan ayrı görülemez.

28 Ekim günü Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve Eğitim Sen Genel Merkezi’nin, Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi’nin, Eğitim Sen Karaman Şubesi’nin ve çeşitli kitle örgütlerinin de takip ettiği dava, muhalif sesleri bastırmak üzere gerçekleştirilen saldırıların en açık göstergesidir. Nitekim davanın tek delilini oluşturan sesli ve görüntülü kayıtların hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, katılımcı ve konuşmacıların ses ve görüntülerinin kolluk tarafından kaydedilmesine olanak tanıyan hükmü, olayın gerçekleştiği günden sonra, torba yasa ile yürürlüğe girmiştir. Hukuka aykırı delillere dayanılarak soruşturma dahi açılamayacak olmasına rağmen dava açılmış olması, 300 kişilik bir toplam içinden özellikle yakın çekimle üç kişinin seçilmesi, bu kişilerin bilfiil hedef alındığının göstergesidir. Kaldı ki sesli ve görüntülü kayıt alınması, özellikle yakın çekim görüntüleme bir çeşit fişlemedir ve bu yöntem kişilerin anayasa ile güvence altına alınmış toplu gösteri ve yürüyüşe katılma hakkını baskı altına almak amaçlı kullanılmaktadır. Üyesi olduğu Eğitim Sen’in çağrısına uyarak basın açıklamasına katılan Elifhan Köse’nin de demokratik, anayasal ve sendikal haklarını kullanması engellenmek istenmektedir. Bu hakkını kullanan pek çok kişi de benzer şekilde soruşturma ve davalarla yüz yüze kalmakta, dava sürecinin kendisi cezalandırma unsuru olarak işlemekte, savcılar ve mahkemeler iktidarın tetikçisine dönüşmektedir.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi olarak; üniversitelerin varlık nedenini oluşturan ve üniversiteler için vazgeçilmez olan “Ortak Yaşam İlkelerimiz”de belirttiğimiz haklarımızı ve özgürlüklerimizi sonuna kadar savunacağımızı, bu hak ve özgürlükleri hayata geçirmek ve korumak için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi ve duruşması 19 Aralık tarihine ertelenen üyemiz Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse’nin mücadelesinde sonuna kadar yanında olduğumuzu ve bu davanın takipçisi olacağımızı bildiririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir