Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri YÖK Başkan Vekiliyle Görüştü

Genel Başkanımız Nejla Kurul, Eğitim ve Yükseköğretim Sekreterimiz Sinan Muşlu, Örgütlenme Sekreterimiz Ramazan Gürbüz ve TİS Hukuk Sekreterimiz Arzunur Şimşek’ten oluşan heyetimiz, 08 Mart 2021 tarihinde YÖK Başkanvekili Rahmi Er ile görüştü.

Yapılan görüşme kapsamında sendikamız;

  • Hukuksuzca ihraç edilen akademisyen ve idari/teknik personelin iadelerinin hızlandırılması, akademisyenlere kendi kurumlarına dönebilme hakkı sağlanması ve görevlerine iade edilen akademisyenler için telafi süreci planlanarak akademik atama ve yükseltme kriterlerinin yeni bir cezalandırma aracı olmasının engellenmesi,
  • Üniversitelerde rektör atama sistemine son verilerek demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının hâkim kılınmasını,
  • İdari ve teknik personele yükseköğretim tazminatı ödenmesini ve tayin hakkı sağlanmasını,
  • Kadro bekleyen öğretim elemanlarının kadrolarına atanmasını,
  • İdari ve teknik personelin görevde yükselmesinde mülakatın değil liyakatin esas alınmasını,
  • Araştırma görevlilerinin güvenceli istihdam edilmesini,
  • Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçebilmesi için sorumlulukla hareket edilmesini, bu kapsamda yükseköğretim kurumlarında görev yapan herkesin ve öğrencilerin öncelikle aşılanmasını, üniversitelerde işyeri hekimliği uygulamasını, yükseköğretim kurumlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı istihdam edilmesini ve salgının seyriyle ilgili olarak şeffaflığın temel ilke edinilmesini,

talep etmiş, raporumuzu YÖK’e iletmiştir. Sendikamız taleplerimizin takipçi olacaktır.

Raporumuza ulaşmak için tıklayınız.