EĞİTİM SEN: “Canlı Model ve Sözleşmeli Çalışan Emekçilerin Ücretleri Ödensin!”

Bilindiği üzere Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü 12 Mart 2020 tarihli toplantıda alınan karar gereğince ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verilmiş, 26 Mart 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan kararla da 2019-2020 Bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürüleceği ilan edilmiştir.

Söz konusu kararlar uyarınca yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden bu yana yüz yüze eğitimler, uygulamalar, atölye faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları yürütülememektedir. Bu durum üniversitelerimiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca “canlı model” olarak çalışan sözleşmeli personelin, sözleşmeleri devam ettiği halde, ücretlerini alamamalarına neden olmaktadır.

Salgınla mücadelenin başından bu yana başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm bakanlıklardan ve resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda, bu süreçte hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği ifade edilmektedir. Bu konuda yapılan düzenlemelerin, atılan adımların yeterli olmadığı açıktır. Siyasi iktidarın, 18 yılın sonunda kamuyu getirdiği aşama, çalışanların ücretlerinin ödenememesinden başka bir şey değildir.

Önceden öngörülemeyen bu olağanüstü durumun yarattığı mücbir sebebe rağmen Üniversitelerimiz bünyesinde sözleşmeli statüde Canlı Model olarak görev yapan çalışanların açlığa terk edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu durum hem hukuk kurallarına hem de sosyal devlet anlayışına sığmamaktadır.

Yaşadığı geçim sıkıntısı ve borçlar nedeniyle geçtiğimiz aylarda kardeşleriyle birlikte hayatına son veren Mimar Sinan Üniversitesi’nde canlı modeli Oya Yetişkin’in anısı tazeliğini koruyorken, yeni travmaların yaşanmasının önüne geçilmelidir. Geçim zorluğu ve borç yükü altındaki yaşamlarını devam ettirmeye çalışan “canlı modellerin” bu mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenlemeler derhal yapılmalıdır.

EĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU