Dayanışma Büyüyor, DTCF Akademisyenleri Meslektaşlarına Sahip Çıkıyor

Mensubu olduğumuz Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünden bir meslektaşımızın 1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan bir KHK ile kamu görevinden çıkarıldığını şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bizler pek çok faaliyette ve görevde birlikte yer aldığımız ve kişisel olarak tanıdığımız meslektaşımızın FETÖ ya da herhangi bir terör örgütüyle hiçbir ilişkisinin olmadığını biliyoruz. Meslektaşımızın bu KHK listesine dâhil edilmesinin büyük bir yanlış olduğunu düşünüyor ve bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz.

Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun
Doç. Dr. Levent Ünsaldı
Arş. Gör. Güneş Gümüş
Doç. Dr. Süreyya Karacabey
Arş. Gör. Ercan Şen
Arş. Gör. Dr. Elif Çongur
Arş. Gör. Şamil Yılmaz
Prof. Dr. Banu Beliz Altan
Arş. Gör. Haktan Ural
Arş. Gör. Hasan Kürşat Akcan
Arş. Gör. Cansu Okan
Arş. Gör. Melih Yeşilbağ
Arş. Gör. Gökmen Karsavran
Arş. Gör. Feray Artar
Arş. Gör. İrem Yılmaz
Arş. Gör. Hüseyin Kırmızı
Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Cengiz
Arş. Gör. Özlem Alioğlu Türker
Yrd. Doç. Dr. Devrim Kılıçer
Prof. Dr. Özgür Aydın
Prof. Dr. Hayriye Erbaş
Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya
Prof. Dr. Feryal Turan
Prof. Dr. Erol Demir
Prof. Dr. Nadir Engin Uzun
Arş. Gör. Nazar Bal
Arş. Gör. Ömer Ulusoy
Yrd. Doç. Dr. Fahri Öz
Yrd. Doç. Dr. Seda Pekşen
Doç. Dr. Banu Yılmaz
Doç. Dr. Derya Hasta
Öğr. Gör. Dr. Şenol Bezci
Prof. Dr. İclal Ergenç
Prof. Dr. Muhtar Kutlu
Arş. Gör. Adem Yıldırım
Arş. Gör. Hasan Münüsoğlu