19 Kasım 2019 Tarihinde Cebeci Kampüsü’nde Yaşanan Olaylara Dair

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde 19 Kasım 2019 tarihinde yaşananlar Cebeci Kampüsü için pek çok açıdan ilktir: Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Fakülte’nin kendi tarihiyle ilgili bir sempozyuma kendi öğrencilerinin girmesi ilk kez engellenmiş, özel güvenlik görevlileri öğrencilere ilk kez coplarla saldırmış ve yine ilk kez sosyal medya paylaşımlarından kendilerini ülkücü olarak tanımladığını anladığımız bir grup, akademisyen üyelerimizi darp etmiştir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 160. yılı dolayısıyla düzenlenen “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye” başlıklı sempozyuma, sempozyumun daha önce herkese açık olduğu belirtilmesine rağmen öğrencilerin girmesi engellenmiştir. İçeriye girmeye çalışan öğrenciler, özel güvenlik görevlileri tarafından coplarla ağır şiddet uygulanarak darp edilmiştir.

Öğlen saatlerinde ise Siyasal Bilgiler Fakültesi arka bahçesinde toplanan ülkücü grup, banklarda oturup sohbet eden öğrencilere bir anda tekme ve yumruklarla saldırmış, bu sırada orada bulunan şube başkanımız ve sendikamız üyesi akademisyenler bunu engellemeye çalışmıştır. Üyelerimiz, saldırgan gruba öğretim elemanı olduklarını ve uzaklaşmalarını yüksek sesle tekrarlamalarına rağmen bu grup tehditler ve küfürler ederek öğrencileri ve akademisyen üyelerimizi darp etmiştir. Gelen tekmeler, yumruklar ve fırlatılan nesneler üyelerimizin ve öğrencilerimizin yaralanmasına neden olmuştur.

Eğitim Sen olarak,

• Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin tarihindeki en büyük akademik kıyımın sorumlusu olan Rektör Erkan İbiş’e Sempozyum Onur Kurulu’nda yer verilerek, Erkan İbiş’in bu şekilde adeta “onurlandırılmasını”

• Üniversitelerin en önemli bileşenlerinden birisi olan öğrencilerimizin sempozyuma girmesinin engellenmesini,

• En önemli varlık nedenlerinden biri öğrencileri korumak olması gereken özel güvenlik görevlilerinin öğrencilere coplarla saldırmasını,

• Ülkücü grubun saldırısının engellenmemesini, saldırı sonrasında bu grubun uzaklaştırılmamasını, üyelerimizin ve öğrencilerimizin can güvenliği için yeterli önlemler alınmamış olmasını

ŞİDDETLE KINIYORUZ!

Şiddete maruz kalan öğrencilerimizin ve üyelerimizin yanında olduğumuzu, yaşanan şiddet olaylarına ilişkin olarak her türlü yasal ve hukuki mücadeleyi yürüteceğimizi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve bu sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.
İhraçlarla, yasaklarla, baskı ve şiddetle zindana çevrilen üniversitelerimizi hep beraber yeniden kurmak için özgür, demokratik üniversiteyi savunan herkesi yanımızda durmaya davet ediyoruz.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi