SBF Dekanına Soruşturma Açılması Kabul Edilemez !

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı’na önce “görev yerini izinsiz terk ettiği” gerekçesiyle soruşturma açtığını, sonrasında ise henüz detaylarını öğrenemediğimiz bir soruşturma daha açtığını öğrenmiş bulunuyoruz. Daha önce de A. Ü. Rektörlüğü’nün düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olarak öğrencilerimize çok sayıda soruşturma açtığını bildirmiştik.

1980 darbesi sonrası çıkarılan YÖK Yasası ve Disiplin Yönetmelikleri Fakültelerin özerkliğini ortadan kaldırmış, iktidara bağlı ve güçlü yetkilerle donattığı Rektörleriyle biat kültürüne dayalı bir YÖK düzeni yaratmıştır. Bir Rektör’ün bir Dekan’a bu tür gerekçelerle birbiri ardına soruşturma açması, totaliter ve baskıcı YÖK düzenin nasıl kullanıldığını, yasa ve yönetmeliklerin Rektörlerin/Dekanların elinde öğrencilere, akademik ve idari personele karşı nasıl bir silaha dönüştüğünü, soruşturmaların kendisinin nasıl bir cezalandırma ve yıldırma aracı olarak kullanıldığını açıkça göstermektedir.

Eğitim Sen olarak, “kanuni” olan ama evrensel üniversiter özgürlüklere uymayan bu düzenlemelerin darbe döneminin üniversite mantığını çağrıştırır bir biçimde, birer baskı aracına dönüştürülerek kullanılmasına karşı olduğumuzu ve bu baskıcı düzenlemeler yerine Ortak Yaşam İlkelerimizi esas aldığımızı, açılan bu soruşturmayı ve yukarıda bahsettiğimiz tüm soruşturmaları kabul edilemez bulduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

 Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir