Eğitim Sen: “OHAL Komisyonu’nun Barış Akademisyenlerine Verdiği “RET” Kararları Hukuksuzdur, Bu Kararları Kabul Etmiyoruz!”

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 28 Ekim akşamı tarihi bir karar verdi. Verdiği siyasi kararla hukuksuzluğu tescilleyen ve bu nedenle lağvedilmesi gereken OHAL Komisyonu, aradan geçen beş yılın ardından “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalayan beş akademisyen üyemizin başvurusuna “ret” kararı verdi.

Ankara Üniversitesi’nden üyemiz Nail Dertli, İstanbul Üniversitesi’nden üyelerimiz Erhan Keleşoğlu, Ertan Ersoy, Ahsen Deniz Morva Kablamacı ve Hakan Ongan’ın başvurularına ret kararı veren OHAL Komisyonu, bir kez daha açıkça siyasi saiklerle hukuksuz karar vermiştir.

Öyle ki Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin söz konusu bildiriye imza atmalarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu hükmüne varmış ve bu nedenle de akademisyenler hakkında açılan davaların tamamında beraat kararları verilmiştir.

Dolayısıyla imzacı akademisyenlerin hukuksuz biçimde ve tamamen siyasi saiklerle ihraç edilmiş olması Türkiye’nin en üst yargı organı tarafından karara bağlanmışsa da OHAL Komisyonu söz konusu siyasi linçi ve eziyeti meşru bulabilmiştir.

Kaldı ki dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, söz konusu ihraç kararlarına dair “idari tasarruf” açıklamasında bulunmuş ve ihraç kararlarının ardındaki gerekçenin hukuki değil siyasi olduğunu gözler önüne sermişti.

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki ifade ettiğimiz nedenlerle OHAL Komisyonu’nun barış akademisyenleri için verdiği “ret” kararlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Söz konusu hukuksuz kararlara karşı sadece yargıya başvurmakla yetinmeyeceğimizin, aksine bu hukuksuzluğu üyesi olduğumuz Eğitim Enternasyonali ile Avrupa Yükseköğretim ve Araştırma Komitesi nezdinde de paylaşarak tüm uluslararası sendikal platformlara taşıyacağımızın bilinmesini isteriz. Haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm üyelerimiz görevlerine dönene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.