ODTÜ’de Mobbinge Maruz Kalan Üyemiz İçin Açtığımız Tazminat Davasını Kazandık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi’nde profesör olarak görev yapmakta olan üyemize yönelik, 2013 yılında başlayıp 13.03.2019 tarihinde başka bir bölümde görevlendirildiği tarihe kadar devam eden ve mobbinge dönüşen hukuk aykırı işlem ve eylemler nedeniyle rektörlük aleyhinde 55.000,00 TL’lik manevi tazminat davası açmıştık.

Sendikamız hukuk bürosunca takip edilen bu davada Ankara 12. İdare Mahkemesi 29.04.2021 gün ve E: 2020/1296, K: 2021/878 sayılı kararıyla davanın kısmen kabulüne ve 10.000,00 TL tazminata karar vermiştir.

Anılan kararda davacının 2013 yılından bu yana çalışma ortamını, huzurunu ve ruh sağlığını olumsuz etkileyici muamelelere maruz kaldığı belirtilerek, uğradığı manevi zararın tazmini için tazminat ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Üyemiz davanın kısmen reddi kararına karşı da istinaf yoluna başvurmuştur. Sendikamız eğitim ve bilim iş kolunda mobbingin önlenmesi ve mobbinge uğrayan üyelerine destek vermek için sendikal ve hukuksal tüm yolları kullanacaktır. Çünkü mobbing işkencedir, işkence de insanlık suçudur.

KARARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ