Gökçek’in ve Sermayenin Rant Hırsına Karşı, Ekolojik Geleceğimiz İçin #direnODTÜormanı

ODTÜ Rektörlüğü’nün Mayıs ayında yaptığı açıklamada yerleşkenin içerisinden geçmesi gündemde olan iki yol olduğu anlaşılmaktadır.

Bunlardan ilki 1994 yılında planlanmış olan, Anadolu Bulvarı’nın devamı olarak Vişnelik’in batısından ve 100. Yıl Mahallesi’nden geçmesi planlanan yoldur. ODTÜ Yönetimi hazırladığı koruma amaçlı imar planı önerisinde bu yola yer vermiş, çeşitli bağlantı ve kavşak seçenekleri geliştirmiştir.

İkinci yolun ise, Bilkent yolu üzerinde bulunan kapıdan girmesi ve yerleşkeyi doğu-batı yönünde keserek Anadolu Bulvarı’nın devamı olacak yola bağlanması planlanmıştır. ODTÜ Yönetimi doğal çevreye zarar vermemesi, tümüyle tünel olarak yapılması şartıyla bu yola da koruma amaçlı imar planında yer vermiştir. Şu an inşaat çalışmaları sürmekte olan yol birinci yoldur.

Gökçek yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi; Ankara’yı batı yönünde kontrolsüzce büyütmüş, bu süreç boyunca öncelik imar rantı dağıtmak olmuş, ekolojik değerler ve kent hakkı göz ardı edilmiştir. Metro için gerekli yatırımlar yapılmamış ve bu yol Ankara’nın ulaşım sorunlarına yönelik bir çözüm olarak dayatılmıştır.

ODTÜ yönetimi ise, öğrencilerini, öğretim elemanlarını ve diğer çalışanlarını bu yola ilişkin olarak yeterli düzeyde bilgilendirmemiş, yola ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı farklı üniversite bileşenlerini içerecek şekilde katılımcı bir süreçle alınmamıştır.

Gökçek’in ve sermayenin rant hırsı, uygulanan yanlış ulaşım politikaları ODTÜ yerleşkesinin sınırına kadar dayanmıştır. Ekolojik değerleri ranta feda edenlerin yoluna karşı direniyor, yerleşkemize ve ormanımıza sahip çıkıyoruz.

ODTÜ yönetimine de soruyoruz: her iki yola ilişkin kararlar alınırken niçin üniversite kamuoyu yeteri kadar bilgilendirilmemiştir? Bu kararlar niçin üniversite kamuoyunda tartışılmamış ve farklı üniversite bileşenlerinin katılımına açık bir süreçle alınmamıştır? Hala sessiz kalacak mısınız?

ODTÜ yerleşkesine sahip çıkanlar, 100. Yıl ve Çiğdem Mahalleleri halkıyla birlikte, kesilmesi planlanan binlerce ağaca sahip çıkmanın ötesinde kentlerimizi talan eden rant hırsına karşı direnmekte, ekolojik geleceğimize sahip çıkmaktadır. Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yerleşkemizdeki ağaçları korumak için kararlı olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, ODTÜ yönetimini de bir açıklama yapmaya davet ediyoruz.

ODTÜ ASİSTAN DAYANIŞMASI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir