Laik Eğitimden Asla Vazgeçmeyeceğiz. Gizem Hoca’nın Yanındayız…

Dinci ve gerici gruplar iktidardan aldıkları güçle bilim yuvaları olan üniversiteleri kontrol altına almak için çeşitli provakasyonlara imza atıyorlar. Bunun son örneği Kadir Has Üniversitesi’nde yaşandı. Çeşitli dinlere mensup öğrencilerin  ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için tahsis edilen bir odayı tekeline almaya çalışan dinci bir grup, ibadethanede ayakkabılık bulunmasına rağmen fakülte koridorlarına ayakkabılarını sermiştir. Bu konuda uyarılmalarına rağmen provakasyonlarına devam etmişlerdir. Bu odanın mescid olmadığını, odadan bütün dinlere mensup öğrencilerin faydalandığını ve seccade kullanmaları gerektiğini ifade eden hocalarını kayda almış ve daha sonra dinci trollere hedef göstermişlerdir. Videodan da anlaşılacağı üzere olaydan hemen önce hocalarını odasında tehdit etmişlerdir.  Bu provakasyonun geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikatlara destek vermeye devam edeceklerini ilan etmesinin hemen ardından gerçekleşmesi manidardır.

Uyarıyoruz!

Üniversiteler sadece ve sadece bilim yuvalarıdır. Hiç bir dinin veya tarikatın arka bahçesi değildir. Laik eğitimden asla vazgeçmeyeceğiz. Gizem Hoca’nın yanındayız…

Dayanışmayla…

Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi