EĞİTİM SEN: “Danıştay Üniversitelerde Bildiri Dağıtmayı Yasakladı, Eğitim Hakkı İhlaline İzin Verdi!”

Hatırlanacağı üzere, 7 Kasım 2013’te Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak yükseköğretim kurumlarında izinsiz bildiri dağıtmak, kınama cezası gerektiren eylemler arasına dâhil edilmişti. Öğrenciler hakkında soruşturma başlatılması durumunda ise sürecin tamamlanması beklenmeden üniversiteye giriş cezası getirilerek, öğrencilerin eğitim hakkı ihlalinin önü açılmıştı. Yine, iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına ise “suç sayılan eylemleri işlemek” fiili gibi belirsiz bir eylem tanımı girmişti.

Söz konusu değişikliklere karşı, sendikamız uzmanı İlker Akcasoy adına Aralık 2013’te sendikamız dava açmış ve Danıştay 8’inci Dairesi’nce, iki düzenlemenin yürütmesi 30 Nisan 2014’te durdurulmuştu. Danıştay Sekizinci Dairesi örnek oluşturacak bir kararla, yönetmelik değişikliğinin, kınama cezasını gerektiren disiplin suçlarına “bildiri dağıtmak” fiilinin eklenmesini, düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali; disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin engellenmesini ise eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi olarak görmüştü.

Ayrıca, Ağustos 2014’te Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına eklenen “suç sayılan eylemleri işlemek” fiilinin de yürütmesini durdurma kararı almıştı.

Ancak, Danıştay Sekizinci Dairesi 2013/11920 esas numaralı kararıyla daha önce verdiği karardan döndü ve “yeni rejimin”, “yeni üniversitelerine” uygun bir karar verdi. Söz konusu karara göre;

  • Daha önce “düşünce ve ifade özgürlüğünün” ihlali olarak değerlendirilen, yükseköğretim kurumlarında kınama cezası gerektiren eylemler arasında yer verilen “izinsiz bildiri dağıtmak” fiilinin iptali istemimiz oy çokluğuyla reddedilmiş,
  • Daha önce eğitim ve öğretim hakkının ihlali olarak görülen, disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesinin engellenmesi düzenlemesinin iptali istemimiz oy çokluğuyla reddedilmiş,
  • Sadece iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına eklenen ve belirsizliği açık olan “suç sayılan eylemleri işlemek” fiilinin oy çokluğuyla iptali kabul edilmiştir.

Uzmanımız İlker Akcasoy adına açmış olduğumuz davada verilen söz konusu karar, Türkiye’deki ve haliyle üniversitelerdeki demokrasi değerlerinin nasıl yok edildiğini açıkça göstermektedir. Bilinmelidir ki bu karar da çok sayıdaki benzerleri gibi yargının siyasallaşmasına örnek sayılabilecek kararların arasında yerini alacaktır. 12 Eylül cuntacılarından dahi daha yasakçı olan söz konusu düzenlemelerin tek etkisi, üniversitelerimizin antidemokratik yapısını daha fazla derinleştireceğidir.

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, eğitim hakkı ihlalinin tehdit aracına döndüğü kurumlarda üniversite fikrinin yaşaması mümkün değildir. Söz konusu kararı temyiz aşamasına taşıyacağımız ve insan, toplum, doğa yararına üniversite mücadelemizden asla taviz vermeyeceğimiz bilinmelidir.