Açılış Dersi: Bir aradayız, Buradayız

Üniversitelerin niteliksizleştirilmesine ve piyasalaştırılmasına inat bizler “içeride” ve “dışarıda” ısrarla “bir aradayız ve buradayız!” demek için, insan toplum doğa yararına üniversiteyi savunmak için hepinizi ortak açılışımıza katılmaya davet ediyoruz.