22 Eylül’de YÖK Önündeyiz!

afis_22eylulGözlerimizin önünde akıl almaz bir oyun. FETÖ diye adlandırdıkları örgütle düne kadar can ciğer kuzu sarması olanlar, yaşanan krizin bedelini hayatı boyunca bunlarla ilişkisi olmamış insanlara ödetmeye çalışıyorlar.

Kanun Hükmünde Kararname ihraç torbalarına kamu emekçilerinin hak arama mücadelesinde aktif rol almış üyelerimiz, özümüzden iyi bildiğimiz mesai arkadaşlarımız, her konuda toplumun vicdanı olmuş bilim insanları dâhil edildi.

ÖYP düzenlemesiyle binlerce genç akademisyenin iş güvencesi ellerinden alındı, eğitim hayatları sekteye uğratıldı, adeta sürgün edildiler ve yeni bir asistan kıyımı kapıda.

Hükümetin kapı kulu olmayı reddeden binlerce öğretmen hiçbir mantıklı gerekçe gösterilmeden esasen sendikal faaliyetleri nedeniyle açığa alındı, 657’nin iş güvencesi hükümleri delik deşik edildi.

Hukuksuz ve adil olmayan bu uygulamalara karşı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak sessiz kalmayacağız.

  1. Haksız ihraçlara son!
  2. ÖYP düzenlemesi geri alınsın!
  3. Herkese iş güvencesi!

Bu taleplerimizle 22 Eylül Perşembe günü YÖK’e gidiyoruz. Tüm üniversitelerden emekçiler saat 13.00’te YÖK önünde buluşacak geleceğimizle oynanmasına izin vermeyeceğimizi göstereceğiz.

K(eyfi) H(ukuksuz) K(ıyım)’lar gitsin biz kalıyoruz!