2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Açılış Dersi Gerçekleştirildi

Şubemiz ve Ankara Dayanışma Akademisi tarafından birlikte düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Açılış Dersi 12 Kasım 2022 tarihinde Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Şubemiz adına Mutlu Arslan ve Ankara Dayanışma Akademisi adına Merve Fidan’ın açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Şebnem Oğuz tarafından “Siyasal Rejim ve Üniversitenin Krizi” başlıklı açılış dersi verildi. Yakın zamanda Başkent Üniversitesi ile ilişiği kesilen Prof. Dr. Oğuz’un üniversitelerin içinde bulunduğu durumu siyasal rejimle bir arada ele aldığı dersinin ardından, üniversitelerde yaşanan sorunlara ilişkin bir forum gerçekleştirildi.

Forumda ODTÜ’de devam eden “Rant Yolu”na karşı mücadeleden öğrencilerin yaşadığı ekonomik sorunlara, İLEF’te araştırma görevlilerinin yüz yüze kaldığı mobingden üniversitelerdeki idari-teknik personelin sorunlarına kadar bir dizi konu dile getirildi.